Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí thanh toán khối lượng hoàn thành
Ngày cập nhật 13/11/2018

Ngày 08 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về viêc trích ngân sách thị xã số tiền 267.995.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn đồng chẵn) từ nguồn vốn Kết dư năm trước chuyển sang, phân bổ cho các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin; Trạm Khuyến Nông Lâm Ngư; UBND phường, xã: Hương Văn, Tứ Hạ và Bình Điền để thanh toán khối lượng hoàn thành công trình quyết toán

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo vốn; Trưởng các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin; Trạm Khuyến Nông Lâm Ngư; Chủ tịch UBND phường, xã: Hương Văn, Tứ Hạ và Bình Điền chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích và theo đúng quy định hiện hành.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.919.359
Truy câp hiện tại 376