Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại phát triển Trường Sơn thuê đất để làm bãi chứa đá thành phẩm
Ngày cập nhật 13/11/2018

Ngày 05  tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết đình số 2583 /QĐ-UBND về viêc cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại phát triển Trường Sơn đang sử dụng khu đất có diện tích 89.930,2 m2 (Tám mươi chín nghìn chín trăm ba mươi phẩy hai mét vuông) đất tọa lạc tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà được tiếp tục thuê đất để làm bãi chứa đá thành phẩm.

 

- Thời hạn thuê đất: Đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2047.

 - Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền hàng năm.

- Tiền thuê đất được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Giao trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị thực hiện các công việc sau:

1. Cục thuế tỉnh: Xác định đơn giá thuê đất và thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại phát triển Trường Sơn nộp tiền thuê đất theo đúng quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại phát triển Trường Sơn;

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại phát triển Trường Sơn sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định;

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

 

Tập tin đính kèm:
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 892