Tìm kiếm thông tin
Thông báo thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình
Ngày cập nhật 13/11/2018

Ngày 08 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành thông báo thu hồi đất số 2649/TB-UBND về việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua các phường, xã: Hương Vân, Hương Hồ, Hương Bình, Bình Điền, Bình Thành và Hương Thọ,thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo như sau:

1. Phạm vi khu đất thu hồi:

- Diện tích đất móng trụ dự kiến thu hồi: 31.129,1m2.

Trong đó: + Phường Hương Vân: 3.750,1m2.

                 + Phường Hương Hồ: 3.723,9m2.

                 + Xã Hương Bình: 13.832,7m2.

                 + Xã Bình Điền: 1.794,3m2.

                 + Xã Bình Thành: 5.476,2m2.

                 + Xã Hương Thọ: 2.551,9m2.

- Địa chỉ khu đất: tại các phường, xã: Hương Vân, Hương Hồ, Hương Bình, Bình Điền, Bình Thành và Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế.

- Loại đất:       + Đất trồng rừng sản xuất (RSX).

            + Đất rừng phòng hộ (RPH).

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN).

+ Đất giao thông (DGT).

- Đối tượng sử dụng đất: 38 hộ gia đình, cá nhân và 04 tổ chức (UBND phường Hương Vân, Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, Trại giam Bình Điền, UBND xã Bình Thành).

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua các phường, xã: Hương Vân, Hương Hồ, Hương Bình, Bình Điền, Bình Thành và Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong thời gian bắt đầu từ ngày ký Thông báo đến ngày 31/12/2018.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển: Để bàn giao mặt bằng trước 06 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung), Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- UBND phường, xã: Hương Vân, Hương Hồ, Hương Bình, Bình Điền, Bình Thành và Hương Thọ chịu trách nhiệm gửi Thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi; đồng thời niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở UBND phường, xã; nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất thu hồi và phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

- Không thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn kiền với đất thuộc phạm vi dự án, kể từ ngày ký Thông báo.

- Thông báo này là căn cứ pháp lý để Chủ đầu tư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 905