Tìm kiếm thông tin
Hương Trà tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày cập nhật 13/11/2018

Sáng ngày 09/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 và triển khai, phổ biến Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; một số nội dung công tác quản lý, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Bộ Luật tố tụng hình sự.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Thắng, Ủy viên Thường Vụ Thị Ủy, Phó Chủ Tịch UBND thị xã- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã, thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã và về phía xã, phường có Chủ tịch và phó Chủ tịch UBND; Trưởng hoặc phó Công an; Trưởng ban thanh tra nhân dân và Công chức Tư pháp-Hộ tịch.

Trong  05 năm qua Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã tổ chức 09 hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho các cán bộ chủ chốt trên địa bàn thị xã và triển khai, phổ biến các văn bản như: Bộ Luật dân sự năm 2016, Bộ Luật hình sự 2017, Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân, Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật Hộ tịch, Luật Tiếp công dân, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và một số quy định của Luật thi hành án hình sự về án treo và cải tạo không giam giữ ngoài ra các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm nâng cao gương mẫu, tự giác học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật mới ban hành; chủ động học tập, nâng cao năng lực, kỹ năng xây dựng, hoàn thiện và thi hành thể chế, chính sách; tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thi hành công vụ.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều tồn tại như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, công tác triển khai, phổ biến văn bản, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ Tịch UBND thị xã- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như: Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lấy cơ quan, đơn vị, tổ chức làm chủ thể của tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về ý thức, trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu, tự tìm hiểu pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ và đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai tuyên truyền  Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019; một số nội dung công tác quản lý, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Bộ Luật tố tụng hình sự đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình quản lý.

 

Trọng Quốc - Phòng Tư Pháp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.344
Truy câp hiện tại 2.057