Tìm kiếm thông tin
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư xã Hương Phong
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 10/11/2018, thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hương Trà.

 

Trong những năm qua, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn Thuận Hòa đã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã hăng say phát triển kinh tế, nâng thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2017 đạt 32 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,6% %. Bên cạnh đó, phong trào hiến đất, đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới, tự giác chỉnh trang nhà cửa, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được người dân đồng tình hưởng ứng cao.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của thôn Thuận Hòa trong năm 2018, đồng chí phó Bí thư thường trực Thị ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận của thôn Thuận Hòa tiếp tục triển khai các hoạt động, phát huy sức mạnh của Khối đại đoàn kết toàn dân, động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân dân lao động sản xuất, mở mang ngành nghề, nâng cao thu nhập. Đồng thời, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, xây dựng nếp sống văn hóa mới, thực hiện tốt những nội dung mà Ban Công tác Mặt trận của thôn phát động, xây dựng mô hình khu dân cư văn hóa, an toàn giao thông và đóng góp công sức, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa xã Hương Phong sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
I. TÌNH HÌNH: 1. Sản xuất nông nghiệp: a) Về trồng...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.106.893
Truy câp hiện tại 88