Tìm kiếm thông tin
Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về mồ mả cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án (đợt 4)
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1139/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về mồ mả cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Tứ Hạ tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà như sau:

 

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ về mồ mả phê duyệt: 145.758.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi tám ngàn đồng)

Giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hương Văn gửi quyết định phê duyệt đến người có mồ mả bị thiệt hại và thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường và nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất thu hồi; đồng thời tổ chức việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho đối tượng

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 1.114