Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí khen thưởng
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 07 tháng 11 năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 2626 /TB-UBND về việc phân bổ kinh phí số tiền: 98.000.000 đồng (Chín mươi tám triệu đồng) từ nguồn chi khác cấp cho Phòng Nội vụ thị xã để thực hiện công tác khen thưởng cho các đơn vị trên địa bàn thị xã.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã cấp kinh phí cho phòng Nội vụ thị xã.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 670