Tìm kiếm thông tin
Hội LHPN thị xã tổ chức Hội nghị chung kết thi đua năm 2018
Ngày cập nhật 19/11/2018

Chiều ngày 12 tháng 11 tại Hội trường UBMTTQVN thị xã Hương Trà, Hội LHPN thị xã tổ chức Hội nghị chung kết thi đua năm 2018. Tham dự có các chị trong BTV Hội LHPN thị xã khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, Hội phụ nữ Công an.

 

Các đơn vị tự đánh giá các nội dung làm được, chưa được, nét nổi bật trong phong trào phụ nữ và hoạt động hội năm 2018; Tự nhận xếp loại và đề xuất các cấp khen thưởng.

Căn cứ vào nội dung thi đua từ đầu năm, kết quả thực hiện cuối năm, sau khi bàn bạc thảo luận Hội nghị đã thống nhất xếp loại tổ chức Hội năm 2018 với 16 đơn vị xếp loại vững mạnh, 01 đơn vị xếp loại khá (Bình Thành). Đề nghị Trung ương Hội LHPN khen thưởng tập thể và 1 cá nhân (Hội LHPN phường Tứ Hạ), Hội LHPN xã Hương Thọ, Hương Phong đề nghị Hội LHPN tỉnh khen, UBND thị xã khen 3 tập thể và 3 cá nhân Hội LHPN xã Hương Toàn, phường Hương Hồ, Hương Chữ. Hội LHPN thị xã khen 3 tập thể, 3 cá nhân Hội LHPN xã Hương Vinh, Bình Điền, Hương Bình. Ngoài ra, Hội LHPN thị xã khen các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong điều hành và quản lý các nguồn vốn vay.

Nhìn chung, bằng sự nổ lực phấn đấu của các cấp Hội trên địa bàn thị xã, đến nay các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra từ đầu năm cơ bản đã hoàn thành. Một số đơn vị như Tứ Hạ, Hương Phong, Hương Chữ, Hương Toàn đạt và vượt các nội dung đề ra. Sau chung kết thi đua các cơ sở Hội trên địa bàn thị xã tiếp tục hoàn thành nội dung, báo cáo cấp ủy địa phương tổ chức hội nghị Tổng kết năm 2018 bàn phương hướng nhiệm vụ của năm 2019.

 

Thu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 230