Tìm kiếm thông tin
Thông báo Kết luận về giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctuary
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 14/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành thông báo số 2704/TB-UBND về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctuary đầu tư tại phường Hương Hồ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

 

1. Về giá trị bồi thường, hổ trợ:

- Đối với đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP: 210.000 đồng/m2

- Đối với cây Thanh trà: Cây có đường kính > 16 cm được bồi thường:  3.500.000 đồng/cây; cây có đường kính < 16cm (cây trên 3 năm tuổi) được bồi thường: 2.500.000 đồng/cây.

- Đối với các đối tượng cây trồng còn lại (kể cả cây thanh trà dưới 3 năm tuổi) theo Phương án đã được Trung tâm PTQĐ thị xã dự thảo.

2. Yêu cầu đồng chí Giám đốc Trung tâm PTQĐ khẩn trương hoàn thiện Phương án thỏa thuận bồi thường về đất và tài sản trên đất Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Hue Sprit Sanctuary đầu tư tại phường Hương Hồ để công khai theo quy định trước ngày 15/11/2018.

3. Giao trách nhiệm UBND phường Hương Hồ khẩn trương rà soát, hoàn tất thủ tục, hồ sơ để sớm triển khai công tác chi trả bồi thường cho 57 hộ nói trên; đồng thời với việc hoàn thành, kiểm kê, áp giá bồi thường, hổ trợ cho các hộ còn lại. Tiếp tục tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu đầy đủ về chế độ, chính sách; lợi ích và hiệu quả của Dự án mang lại, góp phần tích cực cho phát triển Kinh tế - Xã hội của địa phương.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 700