Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thị xã Hương Trà, năm 2019
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số2696 /KH-UBND  về việc tổ chức cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thị xã Hương Trà, năm 2019, nội dung kế hoạch như sau

 

1.Mục đích, ý nghĩa

- Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của Thanh thiếu niên, Nhi đồng, hướng các hoạt động của tuổi trẻ vào các công việc hữu ích cho xã hội, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng “ước mơ thành nhà sáng chế trong tương lai”.

- Tạo điều kiện, môi trường cho thanh thiếu niên, nhi đồng phát huy năng lực sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Cuộc thi còn nhằm tuyển chọn những sản phẩm, mô hình tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh và toàn quốc.

2. Nội dung

- Đài Truyền thanh thị xã, phường (xã) và các nhà trường phổ thông trên địa bàn thị xã tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh;

- Phòng GD&ĐT phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã tổ chức Cuộc thi cấp thị xã;

- Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi (BTC) cấp thị xã và chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi;

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn vận động thanh thiếu niên, nhi đồng và học sinh phổ thông tham gia Cuộc thi;

- Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức đánh giá, tuyển chọn các đề tài để trao giải thưởng Cuộc thi cấp thị xã và tuyển chọn, hướng dẫn hoàn thiện đề tài tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, Nhi đồng cấp tỉnh;

- Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi cấp thị xã, tuyên dương các tác giả đạt giải Cuộc thi các cấp tỉnh, cấp toàn quốc.

3. Thời gian thực hiện

- Tháng 11 năm 2018: Tuyên truyền, quảng bá Cuộc thi.

- Tháng 12 năm 2018: Tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi.

- Từ tháng 01/2019 đến hết tháng 02/2019: Triển khai thực hiện và hoàn thành sản phẩn dự thi tại cơ sở giáo dục phổ thông và lập hồ sơ đăng ký dự thi (hồ sơ đúng và đủ các loại theo quy định của BTC cấp tỉnh).

- Tháng 3 năm 2019: Tổ chức Cuộc thi cấp thị xã và tuyển chọn, điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

-Cuối tháng 3 năm 2019: Ban Tổ chức Cuộc thi chịu trách nhiệm lập hồ sơ và gửi sản phẩm dự thi cấp tỉnh tại Văn phòng thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

4.Kinh phí tổ chức

a.Ngân sách của UBND thị xã.

UBND thị xã giao cho Phòng GD&ĐT thị xã tham mưu kinh phí tổ chức Cuộc thi thị xã, tham gia Cuộc thi tỉnh và toàn quốc.

b. Nội dung chi:

Căn cứ Thông tư 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật; Quyết định 03/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định 2686/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Áp dụng mức giải thưởng Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng.

- Công tác tuyên truyền; văn phòng phẩm; họp và bồi dưỡng Ban tổ chức, Hội đồng chấm.

- Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm và chi phí đưa sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

- Tổ chức trưng bày, thẩm định sản phẩm dự thi cấp thị xã và tuyển chọn sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp tỉnh.

- Giải thưởng: Tổ chức thực hiện

Tùy tình hình chất lượng và số lượng đề tài dự thi, Ban Giám kháo đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi xét chọn số lượng, cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Đặc biệt (nếu có); Giải Nhất; Giải Nhì; Giải Ba; Giải Khuyến khích.

5.Tổ chức thực hiện

a. Phòng GD&ĐT thị xã

Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai Cuộc thi, đồng thời theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ cho Ban Tổ chức Cuộc thi thị xã.

Chịu trách nhiệm tham mưu cho BTC Cuộc thi cấp thị xã Kế hoạch Cuộc thi, tổ chức thẩm định, đánh giá sản phẩm cấp thị xã và tuyển chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn các trường THPT, Trung tâm GDNN&GDTX thị xã tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi cấp thị xã.

Tham mưu kinh phí Cuộc thi cấp thị xã và tham gia Cuộc thi tỉnh, toàn quốc.

Tham mưu BTC Cuộc thi thị xã tặng Giấy chứng nhận tác giả đạt giải tại Cuộc thi thị xã.

b.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã

Phối hợp với Phòng GD&ĐT thị xã tổ chức Cuộc thi; tuyên truyền vận động thanh thiếu niên, nhi đồng trong thị xã tích cực tham gia Cuộc thi. Chỉ đạo các Phường đoàn, Xã đoàn đưa phong trào triển khai Cuộc thi vào chỉ tiêu thi đua đối với Đoàn thanh niên phường, xã trực thuộc.

Chủ động hướng dẫn thanh thiếu niên, nhi đồng địa phương tham gia Cuộc thi và hoàn thiện hồ sơ dự thi gửi về BTC Cuộc thi qua Phòng GD&ĐT thị xã.

c.Phòng Văn hóa, thông tin và Đài Truyền thanh thị xã

Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức: Viết tin bài, làm phóng sự Cuộc thi; Băng rôn, tờ rơi; thể lệ, biểu mẫu phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi và các hình thức khác phong phú, đa dạng và hiệu quả.

d.Phòng Tài chính và Kế hoạch thị xã

Đảm bảo nguồn kinh phí để tổ chức Cuộc thi, tiến hành thẩm định và cấp kinh phí để tổ chức Cuộc thi.

e.Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên & Môi trường, các trường THPT và Trung tâm GDNN&GDTX

Tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức Cuộc thi tại đơn vị đảm bảo công bằng, chính xác và khuyến khích các em hình thành ý tưởng sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Phối hợp Phòng GD&ĐT thị xã tham gia đánh giá, tuyển chọn sản phẩm dự thi.

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.914.966
Truy câp hiện tại 596