Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc điều động nhân viên Kế toán trường học
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 09 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1136 /QĐ-UBND về việc diều động nhân viên Kế toán trường học đến nhận công tác tại đơn vị mới kể từ ngày 15/11/2018 (Danh sách 25 người kèm theo).

 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN KẾ TOÁN ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC

 

 

             

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị hiện đang công tác

Điều động đến đơn vị mới kể từ ngày 15/11/2018

Số QĐ

Ghi chú

 

01

Đinh Thị Lợi Huế

1982

MN Bình Thành

Mầm non Hương Thọ

1136/01

 

 

02

Trương Thị Ngọc Ánh

1982

Tiểu học Hồng Tiến

TH số 2 Hương Văn

1136/02

 

 

03

Trần Thị Minh Thu

1991

TH Bình Điền

TH Hồng Tiến

1136/03

 

 

04

Nguyễn Thị Tường Vy

1985

TH Bình Thành

THCS Lê Quang Tiến

1136/04

 

 

05

Nguyễn Thị Phương Nhung

1982

THCS Lê Quang Tiến

TH số 2 Tứ Hạ

1136/05

 

 

06

Phan Thị Phương Trang

1992

THCS Tôn  Thất Bách

Tiểu học Thuận Hòa

1136/06

 

 

07

Trần Thị Hoa

1968

MN Hương Thọ

THCS Tôn Thất Bách

1136/07

 

 

08

Lương Thị Thanh Thảo

1980

MN Hương Phong

TH Thái Dương

1136/08

 

 

09

Trần Xuân Thọ

1980

TH Thái Dương

Tiểu học Vân Quật Đông

1136/09

 

 

10

Nguyễn Thị Thanh Hải

1975

THCS Nguyễn Khoa Thuyên

THCS Nguyễn Xuân Thưởng

1136/10

 

 

11

Nguyễn Thị Kim Mai

1984

TH Thuận Hòa

Mầm non Hương Phong

1136/11

 

 

12

Trần Thị Phương Thảo

1976

TH Vân An

TH số 3 Hương Vinh

1136/12

 

 

13

Tô Kim Chi

1971

TH Vân Quật Đông

THCS Nguyễn Khoa Thuyên

1136/13

 

 

14

Lê Thị Minh Tâm

1969

THCS Đặng Vinh

TH số 1 Hương Vinh

1136/14

 

 

15

Nguyễn Thị Trâm

1972

TH số 1 Hương Vinh

THCS Đặng Vinh

1136/15

 

 

16

Nguyễn Thị Lộc

1965

TH số 3 Hương Vinh

TH số 2 Hương Vinh

1136/16

 

 

17

Lê Thị Thanh Nga

1980

TH số 2 Hương Vinh

Tiểu học Vân An

1136/17

 

 

18

Đoàn Thị Lộc

1976

TH số 1 Hương Toàn

Mầm non Hương Vinh

1136/18

 

 

19

Nguyễn Thị Ngọc Minh

1982

TH số 2 Hương Toàn

THCS Huỳnh Đình Túc

1136/19

 

 

20

Nguyễn Thị Minh Phương

1976

THCS Nguyễn Xuân Thưởng

TH số 1 Hương Chữ

1136/20

 

 

21

Trần Thị Tuyết

1971

TH số 2 Hương Hồ

TH số 2 Hương Chữ

1136/21

 

 

22

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

1985

TH số 2 Hương Chữ

TH số 2 Hương Toàn

1136/22

 

 

23

Võ Lan Thảo

1978

TH số 1 Hương Chữ

TH số 1 Hương Toàn

1136/23

 

 

24

Phạm Thị Thanh Tuyền

1980

MN Bình Điền

Mầm non Bình Thành

1136/24

 

 

25

Nguyễn Thiên Hương

1970

THCS Huỳnh Đình Túc

Tiểu học số 2 Hương Hồ

1136/25

 

 

 

Tổng cộng Danh sách này có 25 người./.

     

 

VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 721