Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc công nhận các phường, xã trực thuộc thị xã Hương Trà đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học, PCGD THCS và xóa mù chữ năm 2018
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1166/QĐ-UBND về việc công nhận các phường, xã thuộc thị xã Hương Trà đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2018 (có danh sách kèm theo).

 

DANH SÁCH CÁC PHƯỜNG, XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN

PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI, PHỔ CẬP GIÁO DỤC  TIỂU HỌC,

PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ XÓA MÙ CHỮ NĂM 2018

 

TT

Đơn vị

Đạt chuẩn PCGDMN5T

Đạt chuẩn PCGDTH

Đạt chuẩn PCGDTHCS

Đạt chuẩn XMC

1.

Phường Hương Vân

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

2.

Phường Tứ Hạ

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

3.

Phường Hương Văn

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

4.

Phường Hương Xuân

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

5.

Phường Hương Chữ

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

6.

Phường Hương An

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

7.

Phương Hương Hồ

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

8.

Xã Hương Vinh

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

9.

Xã Hải Dương

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

10.

Xã Hương Toàn

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

11.

Xã Bình Điền

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

12.

Xã Hương Phong

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

13.

Xã Bình Thành

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 1

14.

Xã Hương Thọ

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 1

15.

Xã Hương Bình

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

16.

Xã Hồng Tiến

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 1

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND - UBND Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 724