Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các ngành liên quan về tình hình hoạt động của HTXNN Hương Thọ
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 15 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã đã ban hành thông báo số 2719/TB-UBND về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì buổi làm việc với các ngành liên quan về tình hình hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp Hương Thọ. Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau:

 

1. Giao trách nhiệm UBND xã Hương Thọ chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp Hương Thọ xây dựng phương án sản xuất của đơn vị, dựa trên những nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh sẵn có tại địa phương; xác định sản phẩm chủ lực để liên kết tiêu thụ sản phẩm.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã:

-  Hướng dẫn Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Thọ lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cán bộ trẻ có trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã theo quy định.

- Làm việc với Liên Minh hợp tác xã tỉnh để đề xuất mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ Hợp tác xã.

- Hướng dẫn cho UBND các xã, phường; các Hợp tác xã quy trình thực hiện việc thu gom rác thải đúng quy định .

3. Hợp tác xã nông nghiệp Hương Thọ:

- Rà soát số lượng thành viên của hợp tác xã, củng cố công tác tổ chức.

- Mở rộng dịch vụ kinh doanh sản xuất theo hướng dịch vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch sinh thái, dịch vụ thu gom rác thải…

- Thống nhất chủ trương mở rộng diện tích trồng cây đặc sản và trồng rừng FSC.

- Mời tất cả các hộ dân lấn chiếm đất rừng của Hợp tác xã quản lý để làm việc, củng cố hồ sơ, báo cáo UBND xã Hương Thọ và UBND thị xã.

- Diện tích rừng giao khoán giữa Hợp tác xã với các hộ dân: Hợp tác xã có trách nhiệm mời các hộ dân, củng cố hồ sơ giao khoán đảm bảo theo quy định.

- Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản, cơ chế, chính sách liên quan đến hợp tác xã để áp dụng có hiệu quả hơn.

4. Về các vấn đề khác

- Vụ Đông Xuân 2018-2019: Uỷ ban nhân dân xã Hương Thọ, Hợp tác xã hướng dẫn bà con bố trí cơ cấu giống, thời vụ theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 2537/UBND-KT ngày 25/10/2018 .

- Về chuyển vụ Hè Thu: Uỷ ban nhân dân xã Hương Thọ, Hợp tác xã chỉ đạo, hướng dẫn bà con chuyển vụ đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ.

- Về việc thanh lý rừng thông kém hiệu quả: Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các ngành kiểm tra, hướng dẫn Hợp tác xã nông nghiệp Hương Thọ xây dựng phương án khai thác và thực hiện quy trình khai thác đúng quy định pháp luật.

- UBND xã Hương Thọ rà soát lại hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng bị hư hỏng cần phải khắc phục, sửa chữa, tổng hợp gửi về Phòng Kinh tế và Phòng Tài chính – kế hoạch để tổ chức kiểm tra và báo cáo UBND thị xã xem xét, quyết định

 

 

 

 

 

Mai Sương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 1.114