Tìm kiếm thông tin
Sở TTTT tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác thông tin và truyền thông năm 2018
Ngày cập nhật 28/11/2018

Ngày 19/11/2018, Tại thị xã Hương Trà, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông năm 2018. Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lĩnh vực thông tin và Truyền thông phòng Văn hóa Thông tin; Lãnh đạo và cán bộ biên tập Đài Truyền thanh; đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở, các xã, phường, thị trấn; cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của 4 huyện, thị xã gồm: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới và thị xã Hương Trà.

 

Nội dung được truyền đạt tại lớp tập huấn đó là: Triển khai luật an ninh mạng; luật an toàn thông tin và các văn bản hướng dẫn liên quan. Trao đổi, giải đáp về các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Theo đó, luật an ninh mạng được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Luật an ninh mạng gồm có 7 chương 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đối với luật an toàn thông tin mạng gồm có 8 Chương với 54 Điều, quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; Mật mã dân sự; Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; Kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; Phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; Và quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.  Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động an toàn thông tin mạng tại Việt Nam. 

Mục đích của lớp tập huấn giúp các học viên nắm bắt được những nội dung cốt lõi, trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần đưa nội dung 2 luật nói trên đi vào cuộc sống.

 

Văn Vinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, UBND thị xã Hương Trà tổ chức tạo đàm kỷ niệm 37...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.283.402
Truy câp hiện tại 3.060