Sáng ngày 04/12/2018, Thị ủy Hương Trà khai mạc Hội nghị lần thứ 15-mở rộng để: Bàn và ra Nghị quyết về kinh tế - xã hội; Nghị quyết về quốc phòng, an ninh năm 2019; Chương trình làm việc của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ năm 2019; cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ và kết quả hoạt động của UBKT Thị ủy năm 2018 theo chương trình làm việc toàn khóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự có các đồng chí là Thị ủy viên; Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Duy Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và các đồng chí trong Thường trực Thị ủy chủ trì Hội nghị.  " />
Tìm kiếm thông tin
Hội nghị Thị ủy Hương Trà lần thứ 15
Ngày cập nhật 06/12/2018

Sáng ngày 04/12/2018, Thị ủy Hương Trà khai mạc Hội nghị lần thứ 15-mở rộng để: Bàn và ra Nghị quyết về kinh tế - xã hội; Nghị quyết về quốc phòng, an ninh năm 2019; Chương trình làm việc của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ năm 2019; cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ và kết quả hoạt động của UBKT Thị ủy năm 2018 theo chương trình làm việc toàn khóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự có các đồng chí là Thị ủy viên; Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Duy Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và các đồng chí trong Thường trực Thị ủy chủ trì Hội nghị.

 

Năm 2018, Thị ủy lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị-xã hội từ thị xã đến cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ; đến cuối năm có 16/18 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, giá trị sản xuất các ngành tăng 15,2% so năm trước. Tổng thu ngân sách dự ước trên 256 tỷ đồng bằng 103,43% so dự toán tỉnh giao và đạt 101,37% kế hoạch của thị xã; tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện khoảng 1.450 tỷ đồng đạt 90,6% kế hoạch; xã Hương Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới. Có thêm 07 trường đạt chuẩn Quốc gia nâng tổng số lên 44/64 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 68,75% vượt 01 trường so kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,8%. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững ổn định; đã quan tâm xây dựng, tổ chức hoạt động cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ; phát huy được sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy Đảng từ thị xã đến cơ sở đã hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, vẫn còn 02 chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt so với kế hoạch, đây là chỉ tiêu thực sự khó khăn trong tổ chức thực hiện do tác động của nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan đó là Tốc độ tăng giá trị sản xuất, tổng vốn đầu tư toàn xã hội … Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự ở một số địa phương còn nhiều sơ hở, thiếu sót; tiềm ẩn diễn biến khó lường về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; công tác nắm tình hình một số vụ việc còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Thế trận an ninh, trật tự ở một số địa bàn trọng điểm chưa thực sự vững chắc. Việc chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát các kết luận của cấp ủy chưa thường xuyên, việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bàn bạc, thảo luận với 13 ý kiến trên các lĩnh vực nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực cụ thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu khó đạt trong năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Trần Duy Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cấn tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành “nói đi đôi với làm”; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra năm 2018 và năm 2019.

 

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, UBND thị xã Hương Trà tổ chức tạo đàm kỷ niệm 37...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.288.899
Truy câp hiện tại 2.681