Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg (đợt 3/2018)
Ngày cập nhật 19/12/2018

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1256 QĐ/UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 260.000.000 đồng ( Hai tram sáu mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho các phường, xã để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ. Danh sách như sau:

 

STT

Tên đơn vị

Số hộ

Số tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở 1 hộ

Tổng kinh phí được hỗ trợ

1

Phường Hương Hồ

1

20.000.000

20.000.000

2

Phường Hương Chữ

4

20.000.000

80.000.000

3

Phường Hương An

2

20.000.000

40.000.000

4

Phường Hương Xuân

3

20.000.000

60.000.000

5

Xã Hương Phong

3

20.000.000

60.000.000

 

Tổng cộng

13

20.000.000

260.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã thông báo bổ sung kinh phí cho UBND phường, xã

Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong quá trình thực hiện.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 447