Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thanh lý tài sản trên đất của 05 phòng học Trường THCS Lê Quang Tiến
Ngày cập nhật 19/12/2018

Ngày 10 tháng 12 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc đồng ý thanh lý tài sản gồm phần vì kèo, xà gồ, cầu phong, li tô bằng gỗ của 05 phòng học Trường THCS Lê Quang Tiến để giải phóng mặt bằng cải tạo sửa chữa công trình được phê duyệt, gồm nội dung như sau:

 

1. Cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý: Trường THCS Lê Quang Tiến.

2. Danh mục tài sản thanh lý (chủng loại, số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do thanh lý):

- Nhà 05 phòng học: gồm vì kèo, xà gồ, cầu phong, li tô bằng gỗ.

- Giá trị tài sản theo sổ sách kế toán: Nguyên giá: 261.684.000 đồng, giá trị còn lại: 0 đồng.

- Lý do thanh lý: Giải phóng mặt bằng để cải tạo sửa chữa công trình được phê duyệt.      

3. Hình thức thanh lý tài sản: Phá dỡ, hủy bỏ.

4. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ thanh lý tài sản (nếu có): Nộp vào ngân sách thị xã Hương Trà sau khi trừ các chi phí cho công tác thanh lý.

Trường THCS Lê Quang Tiến có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan lập thủ tục thanh lý tài sản nói trên theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 450