Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện Quý III năm 2018
Ngày cập nhật 19/12/2018

Thực hiện Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Phòng Lao động-TB&XH thị xã Hương Trà đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ký ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện quý III năm 2018.

 

Theo Quyết định, tổng số hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, được hỗ trợ tiền điện: 1.248  hộ, với số tiền: 172.224.000 đồng; Tổng số hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo, được hỗ trợ tiền điện: 175 hộ, với số tiền: 23.506.000 đồng (Chi tiết các xã, phường theo biểu đính kèm)

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà giao trách nhiệm cho: Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với Kho bạc nhà nước thị xã hướng dẫn các xã, phường về thủ tục hồ sơ để giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời; Phòng Lao động – TB&XH thị xã giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo đảm bảo đúng quy định; Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo, triển khai thực hiện việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và Hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng; thông báo công khai mức hỗ trợ và danh sách các hộ được hỗ trợ; cấp phát và thanh quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Để tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định phê duyệt, thực hiện chi hỗ trợ tiền điện cho Quý IV năm 2018, Phòng Lao động-TB&XH thị xã đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường tập trung tăng cường sự chỉ đạo thực hiện việc rà soát tránh bỏ sót, sai đối tượng nhất là quan tâm đến Hộ gia đình chính sách xã hội có số đối tượng yếu thế đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội trên toàn địa bàn thị xã 6.246 đối tượng (theo số liệu trợ cấp xã hội tại thời điểm 01/12/2018). Tổng hợp, phân loại hóa đơn thanh thanh toán tiền điện do cơ quan Điện lực Thừa Thiên Huế phát hành có số lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt các tháng không quá 50kWh, báo cáo kết quả chuyển về Phòng Lao động-TB&XH thị xã để tiếp tục thẩm định, kiểm tra, tổng hợp chung toàn thị xã, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã kịp thời phê duyệt danh sách hỗ trợ trước ngày 15/01/2019, theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội./

 

Tập tin đính kèm:
Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chế độ chính sách
 
Tuyen truyền-VBPL
 
Người tốt việc tốt
Ngày 08  tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.846.200
Truy câp hiện tại 195