Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu năm 2018”
Ngày cập nhật 24/12/2018

Ngày 13 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu năm 2018”. Danh sách cụ thể như sau:

 

I. Tập thể:

1. Hội Cựu chiến binh Việt Nam phường Hương Vân.

2. Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã Bình Thành.

3. Hội Cựu chiến binh Việt Nam phường Hương Chữ.

II. Cá nhân:

1. Ông Trương Ngọc An, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam xã Bình Thành.

2. Ông Nguyễn Tấn Diền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phường Hương Chữ.

3. Ông Mai Xuân Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phường Hương Vân.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 455