Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn
Ngày cập nhật 27/12/2018

Để chủ động ngăn chặn và ứng phó với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có thể xâm nhiễm vào địa bàn. Ngày 21/12/2018, UBND thị xã Hương Trà đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn cụ thể như sau:

 

I. MỤC TIÊU:

- Chủ động ngăn chặn, giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Tiếp tục kiểm soát, khống chế không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra và lây lan diện rộng; chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống phù hợp và hiệu quả; tạo điều kiện cho chăn nuôi hàng hóa phát triển bền vững.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tình huống 1: Khi chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ở thị xã

1.1. Mục tiêu cụ thể:

Giảm thiểu nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn thị xã, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời nếu vi rút xâm nhập vào địa bàn.

1.2. Giải pháp

1.2.1. Công tác chỉ đạo

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh; Công  văn số 2053/TY-DT ngày 30/8/2018 của Cục Thú y về chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam; Công văn số 2105/KH-TY-DT ngày 07/9/2018 của Cục Thú y về Kế hoạch chủ động triển khai giám sát để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam và các Quy định của Luật Thú y và văn bản hướng dẫn thi hành Luật.  

- Tổ chức triển khai thực hiện "Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  năm 2018, 2019 và các năm tiếp theo" trên địa bàn thị xã.

- Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các phường, xã nhất là các phường, xã có nguy cơ cao, có tổng đàn lợn lớn, có Quốc lộ 1A đi ngang qua.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản các cấp để chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

1.2.2. Công tác kiểm soát vận chuyển

- Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào địa bàn.

- Tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển, giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn;  khi phát hiện thực hiện  tiêu hủy đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép vào thị xã.

1.2.3. Công tác quản lý chăn nuôi lợn an toàn sinh học

- Tăng cường  chỉ đạo, hướng dẫn chủ nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt; khuyến khích các trang trại, gia trại chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh.

- Tuyên truyền, hỗ trợ người chăn nuôi lợn tự bảo vệ đàn lợn bằng việc sử dụng con giống an toàn; quản lý chặt chẽ việc xuất nhập động vật, phương tiện, dung cụ... ra vào khu vực chăn nuôi; thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho lợn; thực hiện vệ sinh cơ giới, tiêu độc bằng hóa chất thường xuyên; theo dõi, giám sát lâm sàng để phát hiện sớm dịch bệnh và thông tin cho cơ quan thú y nơi gần nhất để xử lý kịp thời.

1.2.4. Công tác tiêu độc khử trùng

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng; huy động máy bơm, hóa chất và hình thành các đội phun tiêu độc để triển khai thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng thường xuyên tại những nơi nguy cơ cao, các ổ dịch cũ, các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất; hằng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn.

- Tiếp tục cấp phát hóa chất cho các phường, xã để tiêu độc khử trùng;  huy động nguồn lực của địa phương và của người chăn nuôi để mua hóa chất, vôi bột, ... thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng thường xuyên tại khu vực chăn nuôi.

1.2.5. Công tác chủ động giám sát và cảnh báo dịch bệnh

- Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân cần thông báo với chính quyền và cơ quan thú y để tổ chức lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) gửi chẩn đoán, xét nghiệm bệnh.

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu (bao gồm cả các sản phẩm thịt lợn đông lạnh, thịt lợn tươi, giăm bông, xúc xích, lạp sườn, …) vận chuyển trái phép vào thị xã; các loại lợn phát hiện bị bệnh, nghi bị bệnh tại các cơ sở giết mổ hoặc trong quá trình vận chuyển.

- Hàng tháng, tổ chức giám sát định kỳ ở các vùng có nguy cơ, có mật độ chăn nuôi lợn cao...

1.2.6. Công tác truyền thông nguy cơ

- Hằng ngày theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước, trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến toàn dân về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ sự nguy hiểm của bệnh, đường lây lan bệnh và các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, nhưng tránh hiểu lầm và gây hoang mang trong xã hội.

2. Tình huống 2: Khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ở trong tỉnh và địa bàn thị xã

2.1. Mục tiêu cụ thể

Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên và phát tán rộng; khống chế bệnh dịch nhanh, gọn, hiệu quả.

2.2. Giải pháp

2.2.1. Thực hiện tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn bị bệnh, nghi bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

- Khi có thông tin nghi ngờ dịch bệnh, khẩn trương kiểm tra, xác minh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tác nhân gây bệnh và tiến hành đồng thời các giải pháp khống chế. Không điều trị lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện tiêu hủy bắt buộc. Phạm vi, thời gian và kỹ thuật tiêu hủy bắt buộc theo quy định của pháp luật và Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban hành kèm theo Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

2.2.2. Công bố dịch và khoanh vùng ổ dịch

- Khi đủ điều kiện theo Luật Thú y, thực hiện công bố dịch bệnh theo quy định theo Điều 26, Luật Thú y (sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT bổ sung bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào danh mục các bệnh phải công bố dịch).

- Khoanh vùng ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm để áp dụng các giải pháp hành chính, kỹ thuật cụ thể, phù hợp cho từng vùng tại Điều 27,28,29,30, Luật Thú y.

2.2.3. Thực hiện tạm dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn

- Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm (trừ trường hợp cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật đối  với các bệnh khác, cần phải lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thì được phép vận chuyển ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền của địa phương).

- Không vận chuyển lợn con, lợn giống từ bên ngoài vào trong vùng bị dịch uy hiếp để nuôi tái đàn khi chưa có hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y.

2.2.4. Công tác quản lý chăn nuôi lợn an toàn sinh học

- Tại các cơ sở chăn nuôi chưa có Dịch tả lợn Châu Phi thực hiện nghiêm việc chăn nuôi an toàn sinh học; quản lý chặt chẽ các yếu tố, phương tiện, con người, động vật ra vào khu vực chăn nuôi. Tạm thời không tái đàn, không nhập mới lợn về nuôi nếu ở trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm.

- Thực hiện vệ sinh,tiêu độc bằng các loại hóa chất hàng ngày với lượng hóa chất nhiều hơn.

- Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng để nâng cao sức kháng cho lợn và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn lợn theo quy định, để tạo miễn dịch chủ động đối với các loại dịch bệnh truyền nhiễm thông thường.

- Thường xuyên theo dõi lâm sàng đàn lợn, lượng thức ăn tiêu thụ; kịp thời thông tin, báo cáo khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh xảy ra để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

2.2.5. Công tác giám sát và cảnh báo dịch bệnh

- Thực hiện như ở mục 1.2.5 (tình huống 1) nhưng ở mức độ cao hơn, tần suất nhiều hơn. Đặc biệt giám sát tại các hộ chăn nuôi trong vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch lây lan sang diện rộng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh xảy ra.

- Nắm chắc tình hình dịch, phân tích điều tra ổ dịch, các yếu tố nguy cơ để cảnh báo, hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các cấp và người dân thực hiện đồng bộ các giải pháp khống chế dịch bệnh.

2.2.6. Công tác truyền thông nguy cơ

- Hằng ngày cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên các kênh truyền thông và trên trang web của Cục Thú y, của Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để thông báo diễn biến, tình hình dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh thị xã.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến Thú y cơ sở, người chăn nuôi và toàn dân về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Trong đó, Phòng Kinh tế, Trung Tâm Dịch vụ Nông Nghiệp thị xã cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

III. KINH PHÍ (2019 -2020)

1.Ngân sách tỉnh: Đảm bảo kinh phí đối với các hoạt động bao gồm: Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch;  phòng chống buôn lậu lợn, sản phẩm của lợn vào tỉnh; giám sát, lấy mẫu, gửi mẫu và xét nghiệm dịch bệnh; tập huấn, hội nghị, hội thảo; thông tin tuyên truyền; chi phí cho các hoạt động phòng chống dịch cấp tỉnh (mua sắm dụng cụ, bảo hộ lao động, thuốc sát trùng và triển khai tiêu độc khử trùng, tiêu hủy lợn bệnh, sản phẩm của lợn bệnh và xử lý môi trường...); kinh phí hỗ trợ chủ nuôi khi có lợn bắt buộc phải tiêu hủy.

2. Ngân sách thị xã: 87.340.000 đ ((Bảng dự toán kèm theo).

- Tuyên truyền tập huấn về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Kinh phí công tiêu độc khử trùng.

- Lấy mẫu, kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh.

- Kinh phí tổ chức chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kinh tế

- Là đơn vị thường trực, là đầu mối chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của thị xã. Cùng với Trung Tâm Dịch vụ Nông Nghiệp thực hiện các nội dung:

- Tham mưu cho UBND thị xã triển khai các hoạt động tương ứng với các tình huống nêu trên; cập nhật và điều chỉnh kịp thời bản kế hoạch này tùy theo diễn biến của tình hình dịch trên tỉnh, địa bàn thị xã, những thông tin khoa học cập nhật về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và thực tiễn quá trình triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã.

- Trực tiếp phối hợp với UBND phường, xã trong việc đôn đốc, kiểm tra các địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch như: xây dựng kế hoạch hành động của địa phương, chuẩn bị vật tư, hóa chất, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống dịch.

- Tổ chức tập huấn cho lực lượng thú y toàn thị xã về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tình hình diễn biến của bệnh dịch, phương pháp chẩn đoán bệnh, kỹ thuật khống chế và xử lý ổ dịch...

- Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đàn lợn bị dịch, tiêu độc khử trùng và xử lý địa bàn khi phát hiện vi rút Dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường công tác quản lý giết mổ lợn và tiêu thụ sản phẩm lợn an toàn. Phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai xử lý lợn bệnh, môi trường khi có mẫu dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi.

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện điều tra ổ dịch, giám sát và xử lý ổ dịch; phân tích các yếu tố nguy cơ để có giải pháp phòng chống dịch.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, phương tiện thông tin đại chúng xây dựng thông điệp truyền thông phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất công tác phòng chống bệnh động vật.

2. Ủy ban nhân dân các phường, xã:

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quản lý. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ.

- Xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực cho công tác ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của địa phương minh. Chủ động xây dựng nguồn kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh động vật; có phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật tư, hóa chất để chủ động đối phó khi có dịch bệnh động vật xảy ra.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức nhằm nâng cao nhận thức về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nêu rõ sự nguy hiểm của bệnh, đường lây lan bệnh và các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để người dân chủ động tự bảo vệ đàn lợn của mình và cộng đồng.

- Triển khai tổ chức giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời xử lý không để lây lan ra diện rộng; điều tra, thống kê các số liệu về chăn nuôi lợn để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai công tác tiêm phòng, chống dịch, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Phòng Tài Chính – Kế hoạch: Bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và đề xuất phương án kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi khi phải bắt buộc tiêu hủy

4. Phòng Tài nguyên và môi trường: Phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung Tâm Dịch vụ Nông Nghiệp hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý môi trường phục vụ công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Phối hợp với các Phường, xã chuẩn bị vị trí xử lý chôn hủy lợn, sản phẩm của lợn nếu có dịch bệnh xảy ra.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh: Phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung Tâm Dịch vụ Nông Nghiệp thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng, chống dịch. Nội dung tuyên truyền cần nêu rõ tác hại của việc nhập lậu lợn, sản phẩm của lợn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; đồng thời hướng dẫn các biện pháp chủ động ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn thị xã, tránh gây hoang mang trong xã hội.

6. Công an: Phân công lực lượng với hợp với các ngành liên quan tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; cử cán bộ phối hợp trong hoạt động kiểm tra, chốt chặn, tổ cơ động cũng như xử lý các trường hợp vi phạm.

7. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, hội, đoàn viên tích cực tham gia phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 489