Tìm kiếm thông tin
Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn thị xã trong năm 2018
Ngày cập nhật 27/12/2018

Thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư về Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ Thị uỷ đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị uỷ tham mưu thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã gồm 20 đồng chí, giao trách nhiệm cho Ban Tuyên giáo Thị uỷ giúp Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý, điều hành và hướng dẫn nội dung hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã.

 

Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thị xã và sự đồng thuận trong nhân dân nên công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn thị xã đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã nắm bắt và phản ánh khách quan, trung thực, trách nhiệm các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các sự kiện, các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội… tình hình quốc tế, trong tỉnh, trong nước, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã.

Ban Tuyên giáo Thị uỷ trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao đã thực hiện tốt việc quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Đã duy trì giao ban định kỳ hàng quý để nắm tình hình từ các tổ chức cơ sở đảng để tổng hợp, phân tích những vấn đề nổi lên, những luồng ý kiến và những kiến nghị, đề xuất nhằm tham mưu, đề xuất Thường trực Thị uỷ, các cơ quan ban, ngành liên quan. Chế độ hoạt động của cộng tác viên đã được cấp phát đảm bảo theo quy định.

Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được kiện toàn nhằm đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ và tính khách quan. Đa số cộng tác viên công tác tại các địa bàn cơ sở, một số đồng chí công tác tại các cơ quan, đơn vị; có 01 đồng chí là đảng viên hưu trí. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã nhìn chung có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các buổi giao ban, tích cực nắm bắt tình hình ở địa phương, đơn vị mình phụ trách và báo cáo kịp thời những vấn đề nổi lên; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, thông tin hàng tháng theo quy chế hoạt động.

Năm 2018, Ban Thường vụ Thị uỷ đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và phân tích dư luận xã hội đối với những chủ trương, chính sách từ Trung ương đến địa phương. Qua công tác nắm bắt dư luận xã hội, đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã đồng tình cao với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng như những chủ trương, chính sách được cụ thể hoá của tỉnh, của thị xã. Đặc biệt những chủ trương lớn trong các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khoá XII) về công tác cán bộ, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị; chính sách cải cách tiền lương, chính sách cải cách bảo hiểm; quy định về nêu gương của cán bộ chủ chốt; đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ, chính quyền các cấp, đã đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trước những biến động kinh tế, chính trị và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhất là trong phát triển kinh tế và công tác đối ngoại.

Bên cạnh đó, trong năm 2018, qua phản ánh của các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban ngành và đội ngũ cộng tác viên thị xã và qua theo dõi, nắm tình hình của Ban Tuyên giáo Thị uỷ; có những luồng ý kiến phản ánh và có những vấn đề nổi lên trên địa bàn thị xã cần có sự quan tâm vào cuộc, định hướng tuyên truyền, giải thích của cả hệ thống chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu như: công tác cán bộ, vấn đề tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, chạy thành tích, những vấn đề tiêu cực trong xã hội, trong các ngành đang diễn ra ngày càng phức tạp trong thời gian qua; việc các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề chính trị xã hội, các sự kiện chính trị, các dịp kỷ niệm lớn của đất nước nhất là trên các trang mạng xã hội để kích động lôi kéo nhân dân tham gia gây rối trật tự; việc đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính thống, bịa đặt trên mạng xã hội, những bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nói xấu lãnh đạo địa phương…phần nào gây hoang mang, lo lắng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến các địa phương trên một số lĩnh vực trong năm qua được dư luận xã hội trên địa bàn thị xã quan tâm và phản ánh qua hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội như: việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã vẫn còn chậm tiến độ; tình trạng khai thác đất đai, cát sỏi trái phép ở sông Bồ, sông Hương vẫn đang diễn ra, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân nhưng chưa có giải pháp xử lý triệt để để ngăn chặn; tình trạng gây ô nhiễm môi trường do khói bụi nhà máy ximang Luks, bụi do xe chở đất đá từ mỏ đá về qua Tỉnh lộ 16 địa bàn TDP Giáp Thượng, phường Hương Văn để xảy ra tình trạng người dân tụ tập đông người chặn xe, gây mất trật tự. Tình trạng trộm cắp tài sản, tín dụng đen, buôn bán và sử dụng chất gây nghiện, ma tuý; đánh bạc, lô đề…xảy ra ở rất nhiều địa phương trên địa bàn thị xã. Tình trạng gây ô nhiễm tiếng ồn từ karaoke di động ở các địa phương; việc dán tờ rơi, quảng cáo gây mất mỹ quan trên địa bàn cũng gây bức xúc trong nhân dân và nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng cần có giải pháp để xử lý; trò chơi bắn cá có biến tướng như một hình thức đách bạc vẫn xuất hiện ở các cổng trường một số địa phương khiến nhiều phụ huynh học sinh lo lắng, bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong năm 2018 vẫn còn tồn tại một số khó khăn như:

Việc nắm bắt dư luận xã hội còn chưa sâu sát, một số vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được phản ánh và giải quyết kịp thời để tồn đọng kéo dài; khâu dự báo trước những hiện tượng, sự kiện, vấn đề phức tạp nảy sinh còn bị động, thiếu kịp thời.

Một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội.

Vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo cơ sở có lúc chưa chủ động. Đội ngũ làm công tác dư luận xã hội vẫn còn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ; các báo cáo phản ánh đa số chỉ dừng ở mức độ phản ánh tình hình, một chiều, những thông tin tích cực; còn ít báo cáo phản ánh được các luồng dư luận xã hội quanh những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân; một số cộng tác viên còn chưa thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; chưa mạnh dạn đề xuất với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng chỉ đạo giải quyết…

Để công tác nắm bắt dư luận xã hội trong năm 2019 được tốt hơn, Ban Thường vụ Thị ủy đã đề ra một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Tăng cường hoạt động của mạng lưới cộng tác viên DLXH các cấp; chủ động nắm bắt thông tin và thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đầy đủ; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời định hướng dư luận và có các giải pháp xử lý những vấn đề dư luận quan tâm.

- Tập trung nắm bắt dư luận xã hội về: kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thị xã và các địa phương, đơn vị; việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là việc triển khai tuyên truyền, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2019. Dư luận xã hội về các kỳ họp Quốc hội khóa XIV; các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thị xã; các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp và việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước.

- Giao Ban Tuyên giao Thị uỷ tăng cường công tác quản lý hoạt động, tiếp tục rà soát và kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội thị xã; thực hiện việc chi chế độ hoạt động đối với cộng tác viên dư luận xã hội theo quy định; tham mưu tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ hoặc đột xuất để tổng hợp báo cáo gửi Thường trực Thị uỷ.

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 489