Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018
Ngày cập nhật 03/01/2019

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018. Danh sách cụ thể:

 

I. Tập thể:

1. Ban Chỉ huy quân sự phường Hương Xuân.

2. Ban Chỉ huy quân sự phường Hương Vân.

3. Ban Chỉ huy quân sự xã Hương Phong.

4. Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Điền.

5. Ban Chỉ huy quân sự Cơ quan Thị ủy Hương Trà.

II. Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Minh Phụng, Chỉ huy trưởng quân sự phường Hương Xuân.

2. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Chỉ huy trưởng quân sự phường Hương Vân.

3. Ông Nguyễn Văn Thanh, Chỉ huy trưởng quân sự xã Hương Phong.

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Chỉ huy trưởng quân sự xã Bình Điền.

5. Ông Trương Đình Đổng, Chỉ huy trưởng quân sự Cơ quan Thị ủy Hương Trà.

 

Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Chiều ngày 09/9/2020, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.579