Tìm kiếm thông tin
Quyết định tặng công nhận danh hiệu thi đua năm 2018
Ngày cập nhật 17/01/2019

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc tặng công nhận danh hiệu thi đua năm 2018. Cụ thể:

- Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 182 cá nhân;

- Công nhận danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho 147 cá nhân;

- Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 43 cá nhân;

- Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 38 tập thể;

- Công nhận danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 13 đơn vị

Đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.254
Truy câp hiện tại 1.840