Tìm kiếm thông tin
Quyết định tặng công nhận danh hiệu thi đua năm 2018
Ngày cập nhật 17/01/2019

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc tặng công nhận danh hiệu thi đua năm 2018. Cụ thể:

- Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 182 cá nhân;

- Công nhận danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho 147 cá nhân;

- Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 43 cá nhân;

- Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 38 tập thể;

- Công nhận danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 13 đơn vị

Đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 2.039