Tìm kiếm thông tin
Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2018
Ngày cập nhật 17/01/2019

Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 01/QĐ-HĐSKCS về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2018. Cụ thể:

Công nhận 43 sáng kiến kinh nghiệm của 43 cá nhân thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp thị xã và các xã, phường đã được áp dụng có hiệu quả và có phạm vi nhân rộng trên địa bàn thị xã Hương Trà.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.254
Truy câp hiện tại 1.841