Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019
Ngày cập nhật 17/01/2019

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 75/KH-HĐNVQS về việc tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019, nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục đích: Nhằm thống nhất nội dung, phân công công tác chuẩn bị và tổ chức lễ giao, nhận quân đúng thời gian, đúng quy định, có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức lễ giao quân phải trang trọng, nhanh gọn bảo đảm an toàn, đoàn kết, đúng với Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Bộ tổng Tham mưu về quy định các nghi lễ trong quân đội và Hướng dẫn số 2332/HD-BTM ngày 15/12/2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 4 về Hướng dẫn tổ chức lễ giao nhận quân.

- Công tác chuẩn bị chu đáo, hoàn thành trước thời gian giao quân 01 ngày.

- Các ban, ngành, đoàn thể hiệp đồng chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

3. Tổ chức thực hiện

a. Chỉ đạo chung:     

 Đ/c Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND thị xã - Chủ tịch HĐNVQS thị xã. 

b. Chỉ đạo trực tiếp:

 Đ/c Thượng tá Dương Văn Đức, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS thị xã.

c. Địa điểm giao, nhận quân:

- Địa điểm chính thức: Tại sân vận động thị xã.

- Địa điểm dự bị: Tại hội trường UBND thị xã (Nếu trời mưa).

4. Nhiệm vụ của các ban ngành đoàn thể

Nhiệm vụ chung

- Các thành viên HĐNVQS thị xã thường xuyên bám, nắm địa bàn được phân công để chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ quân số đã được phát lệnh gọi nhập ngũ đồng thời theo dõi nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của công dân SSNN và những vấn đề nảy sinh kịp thời báo cáo cho HĐNVQS thị xã.

- Ban CHQS thị xã là cơ quan chủ trì, tổ chức phối hợp hiệp đồng với các ban, ngành, đoàn thể để tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã tổ chức lễ giao, nhận quân đạt kết quả tốt nhất.

- Các cơ quan, ban, ngành trên từng nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch, phối hợp hiệp đồng để tổ chức thực hiện.

 Nhiệm vụ cụ thể

 a.Ban CHQS thị xã:

- Xây dựng kế hoạch cấp mình, chuẩn bị tốt các nội dung bảo đảm cho công tác giao, nhận quân theo đúng nghi lễ quy định.

- Thường xuyên nắm tình hình cơ sở, cử cán bộ bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình tư tưởng và diễn biến mọi mặt của công dân SSNN nhất là số công dân đã nhận lệnh để kịp thời tổng hợp báo cáo về Hội đồng NVQS thị xã để có hướng chỉ đạo.

- Hiệp đồng với UBMTTQVN thị xã và các ban, ngành, đoàn thể vận động các tổ chức, ban, ngành, xí nghiệp quyên góp, tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh thị xã tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Thị đoàn tham mưu và tổ chức thực hiện tốt hoạt động viếng “Đài Tưởng niệm” và giao lưu “Tuổi trẻ Hương Trà theo tiếng gọi Tổ quốc”.

- Hiệp đồng với Công an thị xã thống nhất kế hoạch công tác bảo vệ, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi giao, nhận quân.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tiến hành kiểm tra lại sức khỏe cho một số công dân có sức khỏe loại 2, 3 về tim mạch, huyết áp, bệnh ngoài da và các bệnh lý còn nghi vấn khác của các xã, phường trước khi giao quân cho các đơn vị.

- Quản lý chặt chẽ số công dân đã phát lệnh và sẵn sàng có phương án thay thế (nếu có biến động).

- Kiểm tra, rà soát, hoàn chỉnh, đồng bộ hồ sơ đầy đủ để bàn giao cho các đơn vị nhận quân đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự thủ tục các bước.

b. Công an thị xã:                       

- Chủ trì xây dựng kế hoạch bảo vệ Lễ giao, nhận quân và phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các xã, phường có liên quan để triển khai cho các lực lượng tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác bảo đảm an toàn trước, trong và sau lễ giao, nhận quân.

- Phối hợp với Ban CHQS thị xã và cơ sở để quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2019. Thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình và kịp thời báo cáo cho HĐNVQS (qua cơ quan Thường trực) những trường hợp vi phạm pháp luật trong số công dân đã phát lệnh cho đến ngày giao quân nhất là trước, trong và sau tết Nguyên đán.

- Chỉ đạo Công an phường Tứ Hạ tuần tra, canh gác, đảm bảo an toàn khu vực tập trung lưu quân của các phường, xã tại phường Tứ Hạ ngày và đêm 19/02/2019 và sáng ngày 20/02/2019.

- Tổ chức lực lượng cùng với Ban CHQS thị xã tiến hành bảo vệ khu vực làm Lễ giao nhận quân, chốt chặn ngã 3, ngã tư và các trục đường bảo đảm xe vận chuyển quân của các đơn vị được lưu thông an toàn, đồng thời tổ chức tuần tra canh gác giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn trước, trong và sau khi giao, nhận quân.

c. Phòng Văn hóa Thông tin và Đài truyền thanh thị xã:

- Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục luật NVQS năm 2015, các Nghị định, Thông tư, các chế độ chính sách bằng các hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng như pa nô, áp phích, băng cờ, khẩu hiệu hành động, viết bài đưa tin và thông tin tuyên truyền xe lưu động, đưa tin hoạt động lễ giao, nhân quân.

 - Chủ trì và hiệp đồng với Ban CHQS thị xã cùng Thị đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt buổi giao lưu văn nghệ vào sáng ngày 20/02/2019, trước lúc làm lễ 30 phút.

- Bảo đảm trang trí cổ động trực quan các trục đường chính của thị xã.

- Chủ trì trang trí, bảo đảm âm thanh loa đài phục vụ buổi lễ giao, nhận quân.

- Đài truyền thanh thị xã tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền Luật NVQS năm 2015, chỉ đạo đài cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền Luật NVQS và các hoạt động giao lưu, gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, số tiết kiệm cho công dân lên đường nhập ngũ trên địa bàn thị xã.

d. Phòng Tư pháp:

Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin và Đài truyền thanh thị xã tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các Nghị định, Thông tư, các chế độ chính sách nhất là luật NVQS năm 2015, Thông tư 148.

e. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã:

 Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin và Thị đoàn tổ chức tốt buổi giao lưu văn nghệ sáng 20/02/2018.

f. Trung tâm y tế thị xã:

- Chủ trì và phối hợp với Ban CHQS thị xã tổ chức kiểm tra lại sức khỏe cho số công dân có sức khỏe đạt loại 2, 3 về tim mạch, huyết áp, bệnh ngoài da và một số trường hợp đơn vị nhận quân yêu cầu vào sáng ngày 19/02/2019 (Cơ quan Quân sự thị xã sẽ lập danh sách cụ thể).

- Đảm bảo y tế trong quá trình tổ chức lễ giao, nhận quân

g. Ủy ban MTTQVN thị xã và khối đoàn thể:

- Chỉ đạo cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình có công dân lên đường nhập ngũ.

- Phối hợp các tổ chức, thành viên Hội đồng NVQS thị xã vận động quyên góp tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ.

h. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã:

- Chỉ đạo Ban chấp hành đoàn các xã, phường kết nạp đoàn viên cho số công dân lên đường nhập ngũ là thanh niên trong thời gian trước ngày 15/02/2019.

- Chủ trì và phối hợp với UBMTTQVN thị xã, Ban CHQS thị xã, Phòng Văn hóa Thông tin và Đài truyền thanh, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức viếng “Đài tưởng niệm”các anh hùng liệt sỹ và tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu “Tuổi trẻ Hương Trà theo tiếng gọi Tổ quốc”, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ chiều ngày 19/02/2019.

- Chủ trì và hiệp đồng cùng Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức đội trống của học sinh phục vụ cho buổi lễ giao, nhận quân.

- Phối hợp Phòng văn hoá và thông tin tổ chức tốt giao lưu văn nghệ sáng ngày 20/02/2019.

- Chuẩn bị bài phát biểu và lựa chọn thanh niên nhập ngũ để phát biểu trong Lễ giao, nhận quân.

i. Hội đồng NVQS các xã, phường:

- Nắm chắc và quản lý chặt chẽ số công dân đã phát lệnh, bảo đảm 100% quân số theo chỉ tiêu của UBND thị xã giao và lệnh gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã. 

- Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm; động viên gia đình có con em nhập ngũ chấp hành nghiêm Luật NVQS, thời gian và địa điểm theo lệnh gọi nhập ngũ.

- Bố trí lực lượng, thành phần để đưa công dân nhập ngũ tham gia theo kế hoạch thời gian chung của thị xã. Tổ chức đưa quân lên thị xã bảo đảm an toàn tuyệt đối, nuôi quân và quản lý quân của địa phương mình cho đến khi bàn giao quân cho các đơn vị xong (kể cả quân số dự phòng).

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, động viên, giúp đỡ các gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trước ngày lên đường thực hiện NVQS và căn dặn hạn chế tối đa việc sử dụng bia rượu, thức quá khuya, uống cafe, hút thuốc lá nhiều làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra lại sức khỏe.

- Nắm chắc việc chấp hành pháp luật và các quy định tại địa phương của công dân lên đường nhập ngũ, thường xuyên thông tin kịp thời cho Hội đồng NVQS thị xã những trường hợp có biến động, nảy sinh để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

5. Thời gian

 * Ngày 19/02/2019 (Nhằm ngày 15/01 Âm lịch):

- Từ 07.30 đến 09.00: Các xã, phường tổ chức đưa quân lên Ban CHQS thị xã kiểm tra quân số, sắp xếp nơi ăn ở.

- Từ 09.30 đến 11.00: Kiểm tra lại sức khỏe cho một số công dân nhập ngũ.

- Từ 13.30 đến 17.30: Viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và tổ chức tọa đàm, giao lưu.

- Từ 17.30 cho đến khi làm Lễ giao, nhận quân xong các địa phương quản lý chặt chẽ quân số, kịp thời báo cáo những vấn đề nảy sinh cho Hội đồng NVQS thị xã qua cơ quan Thường trực để giải quyết (Cần chú ý cử người quản lý quân số dự phòng của địa phương mình).

* Ngày 20/02/2019 (Nhằm ngày 16/01 Âm lịch):

- Từ 06.15 đến 07.00 tiến hành giao quân cho các đơn vị.

- Từ 07.00 đến 07.30 tổ chức văn nghệ trước lúc Lễ giao, nhận quân.

- Từ 07.30 đến 08.30 tổ chức Lễ giao, nhận quân.

- Sau giao quân Hội đồng NVQS thị xã và 100% xã, phường phải tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.927
Truy câp hiện tại 150