Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 17 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch số 126/KH-UBND  về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi (năm 2019), nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục đích

a. Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 89 năm đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1930-2019). 

b. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi; mừng thắng lợi về những thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương đạt được trong năm 2018.

c. Biểu dương và phát huy những thành quả về kinh tế - xã hội đã đạt được; lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước diễn ra trong năm 2019.

d. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà; chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công và các đối tượng xã hội, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu đói.

e. Giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

f. Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

2. Nội dung các hoạt động mừng đảng mừng xuân

a. Nội dung tuyên truyền

- Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi, mừng thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

- Phát động phong trào thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm.

- Tuyên truyền đợt giao quân đầu năm 2019, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết của Thị ủy về xây dựng Hương Trà phát triển toàn diện, bền vững, xứng tầm là đô thị động lực của tỉnh gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

b. Hình thức tổ chức

Trang trí khẩu hiệu, panô, biểu ngữ; treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng tại nơi công cộng, các cơ quan, công sở, các doanh nghiệp và tại các hộ gia đình vào dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi.

c. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 25 tháng 01 đến ngày 15 tháng 02 năm 2019.

d. Phân công trách nhiệm

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn nội dung công tác tuyên truyền.

- Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với các xã, phường tổ chức cổ động trực quan, tập trung thực hiện các khu vực trung tâm thị xã, trục Quốc lộ 1A…; tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm, chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân, đặc biệt tại vùng sau, vùng xa, và chiến khu cách mạng.

-Đài Truyền thanh thị xã đưa tin các chuyên mục giới thiệu về 89 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; về công tác tuyển quân; về thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước và quê hương đã đạt được trong năm 2018.  

3. Kết quả hoạt động 89 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

-  Tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp đang làm ăn, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

Thời gian: vào lúc 14 giờ 00, thứ 2 ngày 21/01/2019 (ngày 16/12/ Mậu Tuất).

Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

- Tổ chức gặp mặt đầu năm lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các phòng, ban thuộc thị xã; lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Trung ương, cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn thị xã.

 Thời gian: vào lúc 8 giờ 00, thứ 2 ngày 11/02/2019 (ngày mồng 7 tháng giêng năm Kỷ Hợi).

  Địa điểm: Hội trường Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

Phân công trách nhiệm: Văn phòng HĐND - UBND thị xã chịu trách nhiệm phát hành giấy mời, chuẩn bị địa điểm, đề xuất thời gian ... giúp lãnh đạo thị xã tổ chức tốt các cuộc gặp mặt nêu trên. Chuẩn bị bài phát biểu cho đồng chí Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp đang làm ăn, kinh doanh trên địa bàn thị xã.

4. Tổ chức Chương trình Nghệ thuật, bắn pháo hoa chào đón năm mới

a) Chủ đề: "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng công cuộc đổi mới, hội nhập của quê hương, đất nước ".

b) Thời gian:

- Từ 20 giờ 00 đến 00, ngày 04/02/2019, chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi".

- Từ 00 giờ đến 00 giờ 15 phút, ngày 05/02/2019, chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới xuân Kỷ Hợi.                                                                                                                              

c) Địa điểm: Công viên Trung tâm thị xã Hương Trà.

d) Phân công trách nhiệm: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã chủ trì, phối hợp với UBND phường Tứ Hạ và các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình, kịch bản cụ thể, chi tiết, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã (có phân công nhiệm vụ cụ thể riêng).

e) Bắn pháo hoa chào đón năm mới Kỷ Hợi: Giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án bắn pháo hoa tầm cao tại thị xã Hương Trà (số lượng: thị xã Hương Trà: 500 quả) báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định (có Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể riêng).

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, trò chơi dân gian, mừng Đảng, mừng Xuân

- Tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Kỷ Hợi vào tối 04/02/2019 (nhằm ngày 30 tháng 12 năm Mậu Tuất) tại Công viên Trung tâm thị xã;

 - Tổ chức Đêm thơ Tết Nguyên tiêu - Ngày thơ Việt Nam (15/tháng Giêng/Kỷ Hợi).

- Tùy tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao với quy mô thích hợp để phục vụ nhân dân.

4. Tổ chức dâng hương đặt vòng hoa

- Ngày 01/02/2019 (nhằm ngày 27 tháng 12 năm Mậu Tuất) vào lúc 06 giờ 30 phút, tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Km 23, Phong Điền; 7 giờ 00 phút tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm Liệt sỹ thị xã (Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã chịu trách nhiệm mời và phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức lễ)

- Các xã, phường chủ động tổ chức dâng hương, dâng hoa tại các Nghĩa trang Liệt sĩ, Bia tưởng niệm Liệt sĩ của địa phương mình.

5. Tổ chức Tết trồng cây

Phòng Kinh tế chủ trì, chuẩn bị đầy đủ giống cây trồng, địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ cho Tết trồng cây vào lúc 7giờ 00 ngày 11/02/2019 (nhằm ngày 07 tháng giêng năm Kỷ Hợi), cán bộ, công chức và nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

5. Công tác phục vụ nhân dân trong dịp tết

a.Hoạt động thăm tặng quà gia đình chính sách và trợ giúp xã hội

- Giao Phòng Lao động - TB&XH thị xã, tham mưu UBND thị xã và hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các xã, phường về tình hình hoạt động thăm tặng quà Chủ tịch nước, quà lãnh đạo tỉnh, quà lãnh đạo thị xã, quà của các tổ chức liên quan khác và công tác trợ giúp xã hội nhân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, không để các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách... xảy ra tình trạng thiếu đói trong những ngày Tết.

b. Giải quyết kịp thời quà của Chủ tịch Nước cho các đối tượng chính sách theo quy định:

- Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường kịp thời chuyển quà của Chủ tịch Nước đến đúng đối tượng; hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2019 (ngày 20/12/Mậu Tuất).

- Đối với quà Chủ tịch nước: Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường kịp thời chuyển quà của Chủ tịch Nước thăm, tặng đến đúng đối tượng quy định; mức 1 là 400.000 đồng/suất; Mức 2 là 200.000 đồng/suất (giao Phòng Lao động Thương và Xã hội thị xã tổng hợp danh sách),(Kinh phí trích từ nguồn TW ủy quyền).

c. Đối với quà lãnh đạo tỉnh: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tặng quà cho đối tượng chính sách có công với cách mạng và chính sách xã hội trên địa bàn thị xã (số lượng này nằm ngoài đối tượng chính sách đã được Chủ tịch Nước tặng quà), gồm: Tuất lão thành cách mạng, Tiền khởi nghĩa; Tuất thương binh, Tuất bệnh binh; Thân nhân chủ yếu thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, mức 1 là 200.000đ/xuất (giao Phòng Lao động Thương và Xã hội thị xã tổng hợp danh sách). Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng, mức 200.000đ/xuất; (giao Phòng Lao động Thương và Xã hội thị xã tổng hợp danh sách). Hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ mức hỗ trợ 200.000đ/người; Hỗ trợ cho các hộ nghèo đón Tết (nếu Trung ương không có hỗ trợ): mức 200.000đ/hộ (Kinh phí trích từ nguồn ngân sách đã được giao cho các địa phương).

d. Đối với lãnh đạo thị xã: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã tham mưu Lãnh đạo thị xã đi thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách có công khó khăn; hộ gia đình chính sách xã hội, hộ nghèo khó khăn; Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm các đối tượng đau ốm, khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã vào đêm Giao thừa (30 Tết); thăm tặng quà các Trung tâm trên địa bàn thị xã, Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc người có công, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội, Trung tâm Bảo trợ trẻ em, Hội người mù thị xã (giao Phòng Lao động Thương và Xã hội thị xã tổng hợp danh sách).

 Về thời gian: Hoàn thành các công việc thăm, tặng quà và trợ giúp xã hội trước ngày 25 tháng 01 năm 2019 (ngày 20/12/Mậu Tuất).

- Giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị phối hợp với với Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện; hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2019 (ngày 20/12/Mậu Tuất).

. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thị xã, các Hội, đoàn thể thị xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường để phân phối quà hỗ trợ của Trung ương, các doanh nghiệp, các tổ chức Quốc tế... đến đúng đối tượng, tránh trùng lắp

6. Một số hoạt động khác phục vụ trong dịp tết

a.Công tác tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang đô thị:

- Tổ chức tổng vệ sinh trên địa bàn thị xã: Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tổng dọn vệ sinh, trang trí làm sạch, đẹp cơ quan; UBND các xã, phường hướng dẫn các làng, thôn, tổ dân phố, các đơn vị đóng trên địa bàn và các hộ gia đình tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang làm đẹp cơ quan công sở và theo từng hộ gia đình, trang trí cổng chào, treo cờ theo quy định. Riêng các xã, phường có tuyến Quốc lộ 1A đi qua, cần tăng cường trang trí băng rôn, biểu ngữ có nội dung mừng Đảng, mừng Xuân theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy.

Thời gian thực hiện: trước ngày 25 tháng 01 năm 2019 (ngày 20/12/Mậu Tuất).

- Các Công trình xây dựng còn dỡ dang, yêu cầu thu dọn gọn gàng, vệ sinh, đảm bảo mỹ quang chung.

- Công an thị xã, Đội Quy tắc Đô thị, UBND các xã, phường kiểm tra, sắp xếp, bố trí lại đối với các hộ buôn bán, lấn chiếm lòng lề đường.

b. Công tác đảm bảo sức khỏe cho nhân dân

- Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch tiêu chảy, phòng chống dịch... Trung tâm Y tế thị xã có kế hoạch chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư Y tế để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

- Phòng Kinh tế thị xã, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã phối hợp với các cơ  quan liên quan chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kịp thời tiêu hủy những gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, không để ảnh hưởng đến sức khỏe cho nhân dân.

c. Đảm bảo nguồn điện phục vụ cho nhân dân:

- Đề nghị Điện lực Thừa Thiên Huế chi nhánh thị xã Hương Trà có phương án đảm bảo nguồn điện phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán, đặc biệt (Chương trình Nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón năm mới Kỷ Hợi) và các điểm tổ chức các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục, Thể thao.

d. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội:

- Công an thị xã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã có phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn thị xã. Các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp sản xuất, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ và thả đèn trời...

- Công an thị xã chỉ đạo Công an các xã, phường có phương án bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông, đặc biệt là trên địa bàn các xã, phường có Quốc lộ 1A, tỉnh lộ đi qua. Các cơ quan, đơn vị tổ chức lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo trực 24/24 giờ hàng ngày trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi theo quy định.

e. Phòng chống tệ nạn xã hội:

- Công an thị xã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường, lực lượng Công an các xã, phường thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra và xử lý kịp thời các đối tượng đánh bạc dưới mọi hình thức, uống rượu say, sử dụng chất kích thích gây rối trật tự công cộng.

7. Tổ chức thực hiện:

a. Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ đã phân công để xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.

b. Phòng Kinh tế thị xã xây dựng kế hoạch chuẩn bị địa điểm, cây giống và các điều kiện và làm công tác tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ.

c. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi phù hợp thu hút đông đảo người dân tham gia; hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động cổ động trực quan, tuyên truyền văn hóa, văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân.

d. Đài Truyền thanh thị xã mở các chuyên mục giới thiệu về lịch sử 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ; về công tác tuyển quân; về thành tựu kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước trong năm 2018.

e. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã chịu trách nhiệm tham mưu UBND thị xã hướng dẫn các hoạt động đảm bảo chế độ cho các đối tượng chính sách, người nghèo.

f. Công an thị xã chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã xây dựng kế hoạch phương án, chịu trách nhiệm chỉ đạo các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội; mở đợt truy quét các tệ nạn xã hội, đeo bám khách du lịch từ nay đến hết Tết Nguyên Đán.

g. Phòng Tài chính và Kế hoạch thị xã chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động phục vụ Tết. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ phục vụ Tết lập dự trù kinh phí gửi về Phòng Tài chính và Kế hoạch thị xã tổng hợp, báo cáo UBND thị xã xem xét, quyết định.

h. Ủy ban nhân dân các xã, phường cắn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về UBND thị xã để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

i. Riêng kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, UBND thị xã giao trách nhiệm cho Ban tổ chức chương trình; phân công nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch của Ban tổ chức  

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 152