Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Với mục đích xây dựng, hình thành và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên; người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Từng bước xây dựng môi trường đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạnh xã hội học tập. Ngày 21 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thị xã năm 2019 với những nội dung:

 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa đọc

- Huy động sự tham gia có hiệu quả của các phương tiện thông tin, tuyên truyền, nhất là trên hệ thống Đài Truyền thanh. Xây dựng chuyên mục giới thiệu sách nhằm giới thiệu sách hay bổ ích, phục vụ cộng đồng.

- Tổ chức các cuộc thi giới thiệu sách, kể chuyện sách trong các trường học trên địa bàn. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, qua đó xây dựng phong trào tự học, tự đọc sách trong học sinh.

- Tổ chức các cuộc triển lãm, giới thiệu sách trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

2. Xây dựng thói quen, kỹ năng và phương pháp đọc

- Huy động sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức liên quan trong việc xây dựng, duy trì thói quen đọc cho các đối tượng khác nhau. Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh; định hướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội.

- Hình thành thói quen đọc sách, bố trí nội dung và phương pháp đọc phù hợp với lứa tuổi tạo sự hứng thú cho các em học sinh.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

- Từng bước nâng cao chất lượng Thư viện thị xã, chú trọng phát triển thư viện trường học, đảm bảo đủ số lượng và nhu cầu đọc, tìm hiểu cho học sinh.

- Tăng cường đầu sách mới đáp ứng nhu cầu học tập của mọi tầng lớp nhân dân trong hệ thống thư viện công cộng, các điểm Bưu điện văn hóa xã, phường.

- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ làm công tác thư viện, nhân viên bưu điện văn hóa xã, phường.

- Đẩy mạnh phát triển thư viện tư nhân, tủ sách khuyến học trong cộng đồng.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện nhằm phục vụ người dân tiếp cận thông tin, tri thức nhanh chóng, thuận tiện. Tăng cường thiết bị tin học cho các thư viện trường học, điểm Bưu điện văn hóa xã, phường phục vụ cộng đồng đọc qua mạng Internet.

4. Thực hiện công tác luân chuyển sách, phục vụ sách lưu động đến đồng bào vùng sâu vùng xa

- Tăng cường luân chuyển sách, báo của Thư viện thị xã đến các trường học, các xã, phường và điểm Bưu điện văn hóa.

- Đẩy mạnh việc lựa chọn, bổ sung vốn tài liệu, xây dựng kho sách luân chuyển.

- Trong quá trình luân chuyển sách phục vụ cơ sở, chủ động tham khảo ý kiến của bạn đọc để lựa chọn, bổ sung vốn tài liệu vào kho luân chuyển cho phù hợp, tương đối đáp ứng nhu cầu của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Theo đó Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị: Ban Tuyên giáo Thị ủy, Mặt trận và các đoàn thể thị xã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch, nhất là trong việc định hướng phát triển văn hóa đọc.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 244