Tìm kiếm thông tin
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông, bà Phạm Hồng Quả - Cao Thị Lan
Ngày cập nhật 15/02/2019

Ngày 25/01/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Theo Quyết định, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 905469 do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp ngày 20/12/2005 cho ông, bà Phạm Hồng Quả - Cao Thị Lan sử dụng tại:

Thửa đất số: 471; Tờ bản đồ: 14; Diện tích: 1696 m2;

Địa chỉ thửa đất: Thôn Giáp Trung, xã Hương Văn, huyện Hương Trà (nay là TDP Giáp Trung, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà).

Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 1696 m2

+ Sử dụng chung: Không m2

Mục đích sử dụng đất:

+ Đất ở nông thôn: 600 m2

+ Đất trồng cây lâu năm khác: 1096 m2

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Nguồn gốc sử dụng đất: Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên không đúng quy định pháp luật do công nhận sai diện tích đất ở, thời hạn sử dụng đất.

 

Thanh Thảo - Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.980.507
Truy câp hiện tại 961