Tìm kiếm thông tin
Điều động công chức Tài chính-Kế toán xã, phường
Ngày cập nhật 21/02/2019

Ngày 18 tháng 02 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định về việc điều động 10 công chức Tài chính-Kế toán xã, phường đến nhận công tác tại đơn vị mới kể từ ngày 01/03/2019. Danh sách chuyển đổi vị trí công tác công chức Tài chính – Kế toán xã, phường như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị đang công tác

Điều động đến đơn vị mới

Số Quyết định

1

Nguyễn Văn Hòa

1968

Phường Hương Xuân

Phường Hương Chữ

106/01

2

Lê Thị Thanh

1985

Phường Hương Chữ

Phường Hương Xuân

106/02

3

Thái Mạnh Tiến

1987

Phường Hương An

Phường Hương Hồ

106/03

4

Nguyễn Ngọc Huy

1978

Phường Hương Hồ

Phường Hương An

106/04

5

Phạm Văn Phương

1984

Xã Hải Dương

Xã Hương Phong

106/05

6

Nguyễn Văn Qúy

1970

Xã Hương Phong

Xã Hải Dương

106/06

7

Mai Văn Thành

1985

Xã Hương Thọ

Xã Bình Thành

106/07

8

Lê Văn Hùng

1983

Xã Bình Thành

Xã Hương Thọ

106/08

9

Nguyễn Thị Hoa

1980

Xã Bình Điền

Xã Hương Bình

106/09

10

Võ Thị Tuyết

1987

Xã Hương Bình

Xã Bình Điền

106/10

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 929