Tìm kiếm thông tin
Tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng, di tích
Ngày cập nhật 04/03/2019

Vừa qua Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản về việc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng, di tích năm 2019.

Theo đó Cục Di sản văn hóa đề nghị các đơn vị có trách nhiệm quản lý bảo tàng, di tích và các địa phương cần quan tâm phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại các bảo tàng, di tích đồng thời với việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại các bảo tàng và di tích. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức, người lao động của bảo tàng, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan.

Phối hợp với các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, hoặc các hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc; tuyên truyền mạnh mẽ việc thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn cảnh quan, môi trường tại các di tích, tổ chức hoạt động dịch vụ, đặt tiền lễ, thắp hương, hóa sớ, bỏ rác thải đúng nơi quy định.

Tăng cường các hoạt động trưng bày chuyên đề, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng và di tích nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, hưởng thụ văn hóa của đông đảo công chúng.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 428