Tìm kiếm thông tin
Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018 cho các tập thể, cá nhân thuộc thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 04/03/2019

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 443 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 13 tập thể và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân thuộc thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Với danh sách chi tiết như sau:

 

I. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

1. Văn phòng Thị ủy Hương Trà;

2. Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà;

3. Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hương Trà;

4. Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hương Trà;

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân dân thị xã Hương Trà;

6. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà;

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà;

8. Đài Truyền thanh thị xã Hương Trà;

9. Đội Quy tắc đô thị thị xã Hương Trà;

10. Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà;

11. Ủy ban nhân dân xã Bình Điền, thị xã Hương Trà;

12. Ủy ban nhân dân xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà;

13. Ủy ban nhân nhân dân xã Hương Bình, thị xã Hương Trà.

II. Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

* Tập thể

1. Đài Truyền thanh thị xã Hương Trà;

2. Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.

* Cá nhân

1. Ông Dương Bá Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Hương Trà;

2. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Hương Trà;

3. Ông Nguyễn Văn Vinh, Chuyên viên Đài Truyền thanh thị xã Hương Trà.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 741