Tìm kiếm thông tin
Tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/03/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó Sở Văn hóa và Thể thao Tăng cường quản lý nội dung tuyên truyền, quảng cáo; đặc biệt là việc sử dụng tiếng nước ngoài trên các bảng hiệu quảng cáo. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà soát, bổ sung, đề xuất loại bỏ bảng, biển, hộp đèn hiện có trên địa bàn để trình UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra và xử lý các quảng cáo hội nghị, hội thảo, sự kiện… đã hết hiệu lực trên địa bàn đảm bảo mỹ quan đô thị.

Khẩn trương hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án đổi mới hình thức tuyên truyền, quảng cáo phong phú, đa dạng, theo các tiêu chí văn minh, hiện đại, tạo mỹ quan đô thị, quảng cáo góp phần làm cho đô thị xanh - sạch - sáng hơn; Quy định quản lý quảng cáo cổ động trực quan ngoài trời; bao gồm quy định đối với các bảng, biển tuyên truyền dựng ở hàng rào của các cơ quan, đơn vị, quảng cáo băng rôn treo trên đường phố; xác định trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư về thời lượng dành cho quảng bá, tuyên truyền, quy định về lựa chọn chủ đầu tư bảng quảng cáo theo hướng chọn phương án kiến trúc từng địa điểm để làm bảng quảng cáo.

Tiếp tục ưu tiên hoàn chỉnh hệ thống pa nô xã hội hóa phục vụ tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, quảng bá các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh theo hướng ưu tiên quảng cáo điện tử hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý thông tin quảng cáo.

Sở Xây dựng tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các địa phương thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về Xây dựng và Lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình áp dụng xây dựng quy hoạch quảng cáo. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời theo Luật Quảng cáo và theo Quyết định phân cấp về cấp phép xây dựng của tỉnh. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hương Thủy có phương án mặt bằng quảng cáo điện tử tại cánh đồng Thanh Lam; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các hoạt động quảng cáo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai. Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phục vụ cho hoạt động quảng cáo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức triển khai trên thực tế. Chủ động hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án giá đất, phương án đấu giá (nếu có) quyền sử dụng đất để thuê đất xây dựng công trình quảng cáo.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền người dân, doanh nghiệp, các cơ quan công sở trên địa bàn… thực hiện hiện nghiêm túc Luật quảng cáo và các nội dung chỉ đạo tại Công văn này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo. Có kế hoạch huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Chỉ đạo xây dựng giá đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các diện tích dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình quảng cáo.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.919.359
Truy câp hiện tại 377