Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội tháng 2/2019
Ngày cập nhật 04/03/2019

Ngày 19 tháng 02 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số: 108/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 06 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường .

 

Lý do:  Từ trần.  

Danh sách chi tiết như sau:

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Lý do

Ngày từ trần

 
 

1

Nguyễn Xuân Thủy

1955

Hương An

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

1/1/2019

Từ trần

13/12//2018

 

2

Hà Thị Men

1935

Hương An

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1/2/2019

Từ trần

07/01/2019

 

3

Nguyễn Thị Yến

1935

Hương Vinh

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1/2/2019

Từ trần

09/01/2019

 

4

Nguyễn Thị Tây

1927

Hương Vinh

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

1/2/2019

Từ trần

21/01/2019

 

5

Nguyễn Văn Khá

1940

Hương Hồ

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

1/2/2019

Từ trần

15/01/2019

 

6

Nguyễn Văn Sáu

1970

Hương Hồ

Đại diện hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc ông Nguyễn Văn Khá sinh năm 1940  là người khuyết tật đặc biệt nặng

1/2/2019

Người khuyết tật đã từ trần

15/01/2019

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 14 giờ, ngày 13/9/2021, tại điểm cầu Hội trường Phòng...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.064