Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng tháng 02/2019
Ngày cập nhật 04/03/2019

Ngày 19  tháng 02 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 27.000.000 đồng (Hai mươi bảy triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 05 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ người).

Danh sách chi tiết như sau:

STT

Họ và tên thân nhân

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

Đơn vị cấp trích lục
 khai tử

 
 
 
 

1

Lê Công Hoàng (Lê Công Đoàn)

TDP 5

Chồng

Tôn Nữ Thị Xuân

1931

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

02/02/2019

Hương Chữ

 

2

Nguyễn Thị Út

Triều Sơn Đông

Vợ

Nguyễn Văn Ngọt

1931

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

27/01/2019

Hương Vinh

 

3

Lê Quánh

Đội 12b

Con

Lê Thị Láo

1934

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

17/1/2019

Hương Vinh

 

4

Nguyễn Xứng

Bao Vinh

Chồng

Hồ Thị Kiếm

1933

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

12/02/2019

Hương Vinh

 

5

Tạ Quang Khánh

TDP 4

Con

Tạ Quyến

1943

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

24/01/2019

Tứ Hạ

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vào lúc 14 giờ, ngày 13/9/2021, tại điểm cầu Hội trường Phòng...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 3.070