Tìm kiếm thông tin
Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã về việc thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 08/03/2019

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 303/TB-UBND về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về việc thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn thị xã. Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau:

 

1. Thống nhất chủ trương về việc thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn thị xã trên tinh thần tự nguyện và theo quy định của Luật hợp tác xã ngày 20/11/2012. Đề nghị Sở N        ông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn cho các địa phương về thủ tục thành lập các Hợp tác xã Lâm nghiệp.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã phối hợp với Phòng Kinh tế, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thị xã về việc làm việc với các hợp tác xã trên địa bàn thị xã để rà soát, nắm tình hình và củng cố hoạt động của các hợp tác xã.

3. UBND các xã, phường cần phát huy vai trò trách nhiệm để chỉ đạo các hợp tác xã trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, mở rộng thêm các hoạt động dịch vụ, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

4. Yêu cầu UBND xã Bình Thành, UBND xã Hồng Tiến nghiên cứu, thành lập ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động trên địa bàn nhằm đảm bảo tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong thời gian sắp tới.

5. Riêng hợp tác xã nông nghiệp Hương Bình: đề nghị UBND xã Hương Bình chỉ đạo, hướng dẫn HTX chuyển đổi mô hình, xây dựng phương án sản xuất phù hợp dựa trên những nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh sẵn có tại địa phương.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 388