Tìm kiếm thông tin
Quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 08/03/2019

UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn thị xã.

 

Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Hương Trà, các loại hình hoạt động nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí phát triển đa dạng, phong phú phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng của nhân dân. Tuy nhiên, có một số hoạt động đã gây bức xúc trong nhân dân, như: các tổ chức, cá nhân cho thuê dàn nhạc sống, dàn karaoke đến phục vụ tại các hộ gia đình, cá nhân trong các đám tiệc, sinh hoạt văn hóa gia đình; hoạt động quảng cáo, rao bán hàng bằng các loa có công suất lớn gây tiếng ồn, làm mất trật tự ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thuộc UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp... tổ chức triển khai quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng theo tinh thần Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội khi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động văn hóa trong cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nơi công cộng.

2. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật; điều chỉnh, bổ sung đưa vào quy ước, hương ước tại thôn, tổ dân phố những loại hình sinh hoạt văn hóa văn minh, tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc để người dân thực hiện và cảnh báo những loại hình văn hóa độc hại, phản văn hóa để phòng ngừa.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nội dung hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để chấp hành tốt các quy định pháp luật về nội dung hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật và quy ước, hương ước ở cơ sở.

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã khảo sát, thống kê, nắm tình hình các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa không đăng ký kinh doanh trên địa bàn để đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã, nhất là các hoạt động văn hóa làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.536
Truy câp hiện tại 36