Tìm kiếm thông tin
Đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày cập nhật 08/03/2019

Ngày 01 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành công văn số 321/UBND-NV về việc đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã.

 

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung cũng như trên toàn thị xã, lãnh đạo các cấp đã chỉ đạo ban hành nhiều văn bản quy định về thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND thị xã về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã; Công văn số 2072/UBND-NC ngày 04/9/2018 của UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định giờ làm việc hành chính trên địa bàn thị xã; Công văn số 2138/UBND-NC, ngày 10/9/2018 của UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định giờ làm việc hành chính và trang phục làm việc.

Tuy nhiên, theo nhận định của UBND thị xã Hương Trà thì việc triển khai còn thiếu đồng bộ, vẫn còn tình trạng vi phạm chuẩn mực trong ứng xử, thi hành nhiệm vụ, công vụ; chấp hành quy định về thời gian làm việc; tổ chức và tham gia lễ chào cờ đầu tuần chưa nghiêm của một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc, làm ảnh hưởng đến uy tín, hiệu quả công tác.

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện Công văn số 732/UBND-GD ngày 13/2/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 29/01/2018, Công văn số 2072/UBND-NC ngày 04/9/2018, Công văn số 2138/UBND-NC ngày 10/9/2018 của UBND thị xã và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định nhằm nâng cao chất lượng công tác, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ.

- Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc đúng giờ để tiếp nhận giải quyết TTHC cho công dân  nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại các xã, phường, Trung tâm hành chính công thị xã và tại các cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính vào những ngày sau các kỳ nghỉ tết, nghỉ lễ tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nếu để xảy ra vi phạm thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã thực hiện nghiêm nhiệm vụ xây dựng văn hóa công sở theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND thị xã, tiếp tục chỉ đạo nữ cán bộ, công chức, viên chức mặc trang phục áo dài truyền thống vào ngày thứ Hai hàng tuần.

2. Trưởng Phòng Nội vụ  thị xã

- Tổ chức kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã theo Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 10/01/2019 và Công văn số 113/UBND-KLKC ngày 16/01/2019 của UBND thị xã.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 29/01/2018, Công văn số 2072/UBND-NC ngày 04/9/2018, Công văn số 2138/UBND-NC ngày 10/9/2018 và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/01/2019 của UBND thị xã; giám sát quá trình quản lý, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND thị xã các vi phạm để xem xét, xử lý.

3. Đài Truyền thanh thị xã

Tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin về hoạt động CCHC, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động phát hiện ghi hình phản ánh những trường hợp vi phạm hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm chuẩn mực, đạo đức công vụ, văn hóa công sở.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

- Chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện Thư ngỏ số 71/UBND-GD ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc mặc trang phục áo dài truyền thống và Công văn số 2138/UBND-NC ngày 10/9/2018 của UBND thị xã.

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện mặc trang phục áo dài truyền thống; Căn cứ quy định của Sở Giáo dục và đào tạo để hướng dẫn các trường thực hiện quy định trang phục áo dài truyền thống của ngành để thực hiện thống nhất, đồng bộ trong môi trường sư phạm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 732/UBND-GD ngày 13/2/2019. 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.544
Truy câp hiện tại 39