Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về mồ mả cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng GPMB để thực hiện dự án
Ngày cập nhật 15/03/2019

Ngày 01 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số124/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về mồ mả cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Công viên nghĩa trang giai đoạn 1 tại phường Hương An, thị xã Hương Trà (đợt 3), như sau:

 

Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ về mồ mả phê duyệt: 133.382.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba triệu, ba trăm tám mươi hai ngàn đồng)

Giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường Hương An gửi Quyết định phê duyệt đến người có tài sản bị thiệt hại và thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường và nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất thu hồi, đồng thời tổ chức việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho đối tượng.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.070