Tìm kiếm thông tin
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản, thu ngân sách Quí I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ cho các tháng còn lại
Ngày cập nhật 15/03/2019

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 432/TB-UBND về việc kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản, thu ngân sách Quí I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ cho các tháng còn lại. Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã như sau:

 

Tiếp tục rà soát và tập trung chỉ đạo quyết liệt các Quyết định của UBND thị xã từ đầu năm về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KT-XH; dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất, công tác đầu tư công năm 2019… nhằm phấn đấu để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu trong năm 2019.

Để triển khai nhiệm vụ cụ thể, Uỷ ban nhân dân thị xã thị xã yêu cầu:

1. Công tác thu ngân sách:

- Chi cục Thuế tập trung chỉ đạo các đội thuế phối hợp với UBND các phường, xã, các ngành tăng cường kiểm tra, nắm chắc đối tượng, phân loại, xử lý các nguồn thu để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, chống thất thu thuế...nhằm có nguồn vốn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi của thị xã.

- Phòng Tài chính Kế hoạch theo dõi tiến độ thu ngân sách để kịp thời tham mưu UBND thị xã có kế hoạch sử dụng nguồn thu hợp lý; Quản lý chặt chẽ các nguồn thu. Đồng thời, tổ chức rà soát cụ thể để tham mưu thị xã các khu quy hoạch cần đầu tư hạ tầng một phần (quy mô, mức độ…); các công việc trên hoàn thành trước ngày 30/3/2019.

* Về thu tiền sử dụng đất: Để tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất năm 2019. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã/phường khẩn trương, rà soát và thực hiện các nội dung công việc được quy định tại Công văn số 209/UBND-PTQĐ ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về quy trình, thời gian và các bước thực hiện đối với quỹ đất phân lô để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, Trung tâm PTQĐ khẩn trương phối hợp với UBND các xã, phường và các ngành liên quan để xử lý dứt điểm các vướng mắc từ khâu quy hoạch, đo đạc bản đồ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính, thu hồi đất, giao đất, xác định giá, đấu giá ... đối với các khu đất do đơn vị làm chủ đầu tư để rút ngắn thời gian thực hiện.

- Đối với các khu đất hội đủ các điều kiện: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản và các đơn vị liên quan tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 30/3/2019.

- Trung tâm PTQĐ và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện các thủ tục để đưa các khu đất mới vào đấu giá lần đầu (Khu QH Triều Sơn Trung xã Hương Toàn, Khu QH TDP 3 phường Hương Chữ,…) trong tháng 5 năm 2019.

2. Về đầu tư Xây dựng cơ bản:

- Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã: Kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án đã được Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng tạo quỷ đất đấu giá (Khu QH Triều Sơn Trung xã Hương Toàn, Khu QH TDP 3 phường Hương Chữ).

- Ban QLDA ĐTXD KV thị xã, UBND các xã/phường (Chủ đầu tư): Khẩn trương hoàn thành các hạng mục công trình đã được bố trí vốn (kể cả chuyển nguồn), đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu khối lượng, lập thủ tục giải ngân vốn một cách kịp thời.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư; Chủ đầu tư tập trung rà soát, giải quyết các vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết đối với những công trình chậm quyết toán; tổng hợp báo cáo UBND thị xã (qua phòng Tài chính Kế hoạch) trước ngày 30/3/2019 để xử lý.

3. Một số công việc khác:

- Ủy ban nhân dân xã Hải Dương tổ chức ra quân, tổng dọn vệ sinh và thu gom rác thải trên địa bàn xã; nhất là các tuyến đường dọc bãi biển; đồng thời phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế khảo sát vị trí đặt âu thuyền để thuận lợi cho việc thu gom rác.

- UBND các xã/phường khẩn trương xây dựng Phương án quản lý và sử dụng quỹ đất công ích của địa phương để tổ chức đấu giá theo quy định; báo cáo UBND thị xã (qua phòng Tài Chính - Kế hoạch) trước 30/4/2019.

- Yêu cầu Trung tâm PTQĐ thị xã phối hợp với các phường Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Chữ thông báo đến các hộ dân đã hoàn thành việc đền bù, GPMB dọc tuyến Quốc lộ 1A khẩn trương thu hồi tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng trước ngày 15/3/2019.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.077