Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với 02 Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Đông Tiến và Thuận Thành
Ngày cập nhật 15/03/2019

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 448/TB-UBND về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với 02 Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Đông Tiến và Thuận Thành. ..Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau:

 

1.Yêu cầu 02 Hợp tác xã NTTS tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các thành viên Hợp tác xã về việc sáp nhập, giải thể hoặc củng cố hợp tác xã; có Tờ trình gửi UBND thị xã xem xét, quyết định trước ngày 15/3/2019.

2. Yêu cầu Phòng Kinh tế ký kết hợp đồng thủy lợi phí đối với 02 Hợp tác xã NTTS Đông Tiến và Thuận Thành.

3. 02 Hợp tác xã NTTS tiếp tục hướng dẫn bà con thả giống đảm bảo về lịch thời vụ, mật độ…theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 3065/UBND-KT ngày 28/12/2018.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 276