Tìm kiếm thông tin
Thường trực HĐND thị xã tổ chức phiên họp để chuẩn bị một số nội dung phiên họp giải trình
Ngày cập nhật 15/03/2019

Ngày 12/3/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đã tổ chức phiên họp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN và hai Ban HĐND thị xã để thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020”. Buổi họp do đồng chí Trần Duy Tuyến -TUV-Bí thư Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì cuộc họp.

 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND thị xã, các đồng chí thành viên hai Ban HĐND thị xã, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thị xã;

Tại buổi họp đã thảo luận và bàn một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, Thường trực HĐND thị xã đã phân công công tác chuẩn bị đối với hai Ban HĐND thị xã và Văn phòng HĐND&UBND thị xã, cụ thể:

*Ban kinh tế - xã hội HĐND thị xã

- Chủ trì, chuẩn bị các nội dung, tài liệu liên quan đến phiên giải trình: Đề cương yêu cầu các cơ quan chuẩn bị báo cáo, đôn đốc, tổng hợp báo cáo. Tham mưu Thường trực HĐND thị xã phân công nhiệm vụ Ban Pháp chế HĐND thị xã phối hợp chuẩn bị nội dung liên quan đến phiên giải trình.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát tình hình thực hiện các nội dung giải trình.

* Ban Pháp chế HĐND thị xã: Phối hợp với Ban kinh tế - xã hội thẩm tra các báo cáo giải trình của các cơ quan liên quan đến lĩnh vực của Ban theo phân công của Thường trực HĐND thị xã.

* Văn phòng HĐND&UBND thị xã

- Chuẩn bị giấy mời đại biểu; đôn đốc việc gửi tài liệu của cơ quan giải trình và các cơ quan có liên quan; tổng hợp, in ấn, phát hành tài liệu; chuẩn bị kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ phiên giải trình.

- Xây dựng kết luận của Thường trực HĐND thị xã.

Kết thúc cuộc họp đồng chí Trần Duy Tuyến -TUV-Bí thư Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã đã trao đổi và thống nhất các nội dung, thời gian dự kiến tổ chức phiên giải trình.  

 

 

Phan Thị Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 428