Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục
Ngày cập nhật 19/03/2019

Ngày 04 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 135 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh năm trước chuyển sang cấp cho các trường học để mua sắm tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã cấp kinh phí cho các trường học.

Các trường học có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, mua sắm theo các nội dung đã quy định và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 17/01/2020, Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.390.488
Truy câp hiện tại 2.979