Tìm kiếm thông tin
Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội tháng 3/2019
Ngày cập nhật 19/03/2019

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 08 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường. Lý do:  Từ trần. Danh sách cụ thể như sau:

 

 

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Ghi chú

 
 

1

Tôn Nữ Thị Xuân

1931

TDP 5, Hương Chữ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

2

Nguyễn Văn Ngọt

1931

Triều Sơn Đông, Hương Vinh

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2019

 

 

3

Lê Thị Láo

1934

Đội 12b, Hương Vinh

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2019

 

 

4

Hồ Thị Kiếm

1933

Bao Vinh, Hương Vinh

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

5

Tạ Quyến

1943

TDP 4, Tứ Hạ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/02/2019

 

 

6

Lê Thị Mỹ (Nỹ)

1922

Vân Quật Đông, Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/07/2018

Đã giải quyết mai táng phí người có công với cách mạng

 

7

Trần Thị Bồng

1926

An Lai, Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2018

Đã giải quyết mai táng phí người có công với cách mạng

 

8

Cao Hướng

1928

Vân Quật Đông, Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/10/2018

Đã giải quyết mai táng phí người có công với cách mạng

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 769