Tìm kiếm thông tin
Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội tháng 3/2019
Ngày cập nhật 19/03/2019

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 143/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 08 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường. Lý do:  Từ trần. Danh sách cụ thể như sau:

 

 

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Ghi chú

 
 

1

Tôn Nữ Thị Xuân

1931

TDP 5, Hương Chữ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

2

Nguyễn Văn Ngọt

1931

Triều Sơn Đông, Hương Vinh

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2019

 

 

3

Lê Thị Láo

1934

Đội 12b, Hương Vinh

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2019

 

 

4

Hồ Thị Kiếm

1933

Bao Vinh, Hương Vinh

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

5

Tạ Quyến

1943

TDP 4, Tứ Hạ

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/02/2019

 

 

6

Lê Thị Mỹ (Nỹ)

1922

Vân Quật Đông, Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/07/2018

Đã giải quyết mai táng phí người có công với cách mạng

 

7

Trần Thị Bồng

1926

An Lai, Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2018

Đã giải quyết mai táng phí người có công với cách mạng

 

8

Cao Hướng

1928

Vân Quật Đông, Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/10/2018

Đã giải quyết mai táng phí người có công với cách mạng

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.743
Truy câp hiện tại 2.168