Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc trợ giúp xã hội đột xuất cho gia đình Ông Trịnh Minh Dũng
Ngày cập nhật 19/03/2019

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  142/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của thị xã năm 2019, số tiền là 5.400.000 đồng (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) để trợ cấp đột xuất cho gia đình Ông Trịnh Minh Dũng hiện ở tại Tổ dân phố Giáp Thượng 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Có vợ là Trần Thị Chính chết do bị mìn nổ.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hương Văn và gia đình Ông Trịnh Minh Dũng cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời và hướng dẫn thanh quyết toán chứng từ đúng quy định hiện hành về sử dụng ngân sách nhà nước.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 769