Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng tháng 3/2019
Ngày cập nhật 19/03/2019

Ngày 08 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 162.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 30 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý . Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 769