Tìm kiếm thông tin
Thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Trung tâm Phường Hương Hồ
Ngày cập nhật 27/03/2019

Ngày 11/3/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành thông báo số 450/TB-UBND về nội dung kết luận của Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Trung tâm Phường Hương Hồ. Đồng chí Nguyễn Xuân Ty – chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

 

1.Về thuyết minh đồ án:

Đề nghị đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện đồ án, cần rà soát lại các căn cứ pháp lý, các số liệu khảo sát, phân tích, đánh giá phải được cập nhật theo thời điểm lập quy hoạch và có cơ sở pháp lý;

Phạm vi, ranh giới quy hoạch và quy mô: Điều chỉnh theo đúng phạm vi ranh giới tại Quyết định phê duyệt nhiệm vụ số 1102/QQD-UBND ngày 04/11/2013 và Quyết định điều chỉnh phê duyệt nhiệm vụ số 383/QĐ-UBND ngày 22/5/2018.

Thuyết minh đồ án chưa nêu rõ các điểm mạnh, điểm yếu của hiện trạng sử dụng đất tác động đến quá trình quy hoạch; chưa xác định được những khu vực phải giải tỏa, khu vực nào bảo tồn, chỉnh trang, những khu vực bảo vệ cấm xây dựng và những yêu cầu cụ thể khác.

Thuyết minh đồ án cần nêu rõ những quy định cụ thể cốt san nền, cao độ vỉa hè, cao độ nền, chiều cao các tầng của công trình…và phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc thị xã Hương Trà đang có hiệu lực áp dụng.

Do định hướng phát triển là đô thị nên các tiêu chí sử dụng đất phải tuân thủ tiêu chí phân loại đô thị từ loại 4 trở lên.

Về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất chỉ mới lập ra bảng số liệu quy hoạch sử dụng đất, chưa phân tích được các điều kiện phát triển đô thị và sự phù hợp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc…) cần tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành.

Nghiên cứu sự phù hợp để hình thành một số các công trình hạ tầng xã hội, dịch vụ đô thị khác trong bố cục không gian khu trung tâm phường hiện hữu; có tính đến các mối quan hệ trong tổng thể, toàn cục một cách hợp lý.

2. Về phần bản vẽ quy hoạch:

Các bản vẽ kiến trúc cảnh quan cần thể hiện rõ sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan.

Bản vẽ phải được thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật (độ dốc ngang, độ dốc dọc, cao độ nền, hướng thoát nước…) các màu sắc, đường nét, các ký hiệu và quy định các loại đất thể hiện trong đồ án phải phù hợp theo yêu cầu của đồ án tỷ lệ 1/500 và theo quy định của Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng; bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất và ký hiệu các loại đất trên bản vẽ phải thống nhất; thiếu các bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang an toàn bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, thiếu các bản vẽ thiết kế đô thị.

Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất cần nhóm các loại đất cho phù hợp gồm đất cây xanh mặt nước đô thị, đất cây xanh mặt nước trong khu ở, đất cây xanh cách ly, đất thảm cỏ.

Vấn đề di dời đường dây 110kv là rất khó thực hiện do đó cần xem xét bố trí các trung tâm hành chính một cách hợp lý, hài hòa.

Quy hoạch thoát nước cần khảo sát địa hình và phải được xử lý trước khi đổ ra sông Hương.

Xác định trục cảnh quan khu quy hoạch là trục Long Hồ, có lộ giới 28m (đề xuất mặt cắt 5,5m+7,5m+2m+7,5m+5,5m =28m). Chọn thêm một số trục ngang theo hường Đông Bắc –Tây Nam, có lộ giới 16,5m (4,5m+7,5m+4,5m =16,5m).

Mặt cắt 2-2 các tuyến đường điều chỉnh thành 16,5m (4,5m+7,5m+4,5m =16,5m); riêng tuyến kết nối với đường quy hoạch vùng Trọt chọn mặt cắt 11,5m để đồng bộ quản lý.

Hồ sơ quy hoạch đang thể hiện ở mức độ quy hoạch phân khu, cần xác định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là cụ thể hơn để thấy các công việc còn tiếp tục thực hiện như: Đường vào nhà ở (nhóm đường nội bộ); phân lô đất ở đô thị phải cụ thể tọa độ các điểm; xác đinh các chỉ tiêu để quản lý …

 3. Một số nội dung khác.

Đơn vị tư vấn có trách nhiệm rà soát các ý kiến nêu trên, phối hợp với chủ đầu tư, phòng Quản lý đô thị và các cơ quan liên quan hoàn thiện đồ án quy hoạch trước ngày 31/3/2019.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 682