Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2019
Ngày cập nhật 27/03/2019

PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 01/1/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/12/2018 của Thị ủy và Nghị quyết số 33/2018/NQ.HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 1 năm 2019 về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, các kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, nên tình hình kinh tế xã hội quý I/2019 đã đạt được kết quả khá toàn diện trên từng ngành, lĩnh vực cụ thể như sau:

 

I. Về kinh tế

1. Dịch vụ:Trong 03 tháng đầu năm do ở vào thời điểm đón Tết Nguyên đán nên kinh doanh dịch vụ nhất là các lĩnh vực thương nghiệp, khách sạn nhà hàng phát triển khá; hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng ngày càng đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân. Tình hình sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước được nhân dân hưởng ứng tích cực, chất lượng hoạt động các chợ được chú trọng củng cố nâng cao, công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo kế hoạch đề ra(1).

Đã hoàn thành hồ sơ đề xuất lựa chọn sản phẩm chủ lực cấp tỉnh cho sản phầm mộc mỹ nghệ, gạo đỏ, bún Vân Cù, bưởi thanh trà, hành lá và sản phẩm chủ lực cấp thị xã cho cây kiệu – Hương Chữ, quýt Hương Cần, bánh tráng Lựu Bảo - Hương Hồ…Hàng hóa chủ yếu tham gia xuất khẩu của Hương Trà được tiếp tục duy trì và bằng xấp xỉ so cùng kỳ năm trước(2). Các hoạt động phát triển du lịch được mở rộng ….. Trong 03 tháng đầu năm 2019, ước có khoảng 35 ngàn lượt khách đến tham quan du lịch. Công tác quy hoạch phát triển dịch vụ - du lịch được tăng cường, tiến hành thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái Khe Đầy (Bình Thành - Hương Thọ), quy hoạch khu dịch vụ phục vụ điểm di tích Điện Hòn Chén (Hương Thọ)...

Đã tiếp tục hỗ trợ hoàn thành công tác GPMB, lập phương án dịch chuyển đoạn Tỉnh lộ 12B tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hương Hồ sớm đi vào hoạt động; rà soát, giới thiệu cung cấp thông tin quy hoạch cho các nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái tại Hương Phong, Hải Dương, Bình Thành(3); đặc biệt trong Hội nghị “ Phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên” diễn ra tại thành phố Huế trong 02 ngày 15-16/2/2019 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, UBND tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng  Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái Hải Dương của Công ty CP đầu tư TDH biển Hải Dương...bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển du lịch – dịch vụ nói riêng. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước các hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các điểm trọng yếu trên địa bàn.

Các hoạt động dịch vụ bưu chính - viễn thông, giáo dục - đào tạo, vệ sinh môi trường, dịch vụ đô thị phát triển khá đa dạng, đáp ứng kịp thời các nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Trong 03 tháng đầu năm 2019, có 70 cơ sở hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động mới, tăng 11,4% so cùng kỳ, đã đưa vào hoạt động Showroom ô tô Huyndai của Công ty TNHH Phước Lộc tại phường Hương Văn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19% so với cùng kỳ năm trước

2. Công nghiệp – TTCN và xây dựng: Giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN và xây dựng (chưa tính doanh nghiệp FDI) 03 tháng đầu năm ước tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so cùng kỳ như: gỗ xẻ các loại (9,3%), sản phẩm từ khoáng phi kim loại (12,08%), sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (21,25%), nhang (5,5%), hàng may mặc (5,55%), đá xây dựng (6%), điện thương phẩm (21,34%)…; các sản phẩm có mức giảm so cùng kỳ như: gạch nung (-16,61%); phân vi sinh (-2,2%), khai thác cát lòng sông (-43,57%) ... Đã tích cực hỗ trợ lựa chọn các nhà đầu tư đầu tư vào cụm công nghiệp Tứ Hạ, các điểm quy hoạch CN-TTCN ở các phường, xã để thực hiện phân bổ hợp lý sản xuất CN-TTCN sản xuất gắn với bảo vệ môi trường(4). Trong quý I/2019 đã có 04 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng. Đã tiến hành khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh của các hộ, các doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ mua sắm máy móc, trang thiết bị theo kế hoạch khuyến công năm 2019. Hoạt động ngành xây dựng duy trì tăng trưởng khá, đóng góp lớn trong cơ cấu thu nhập của dân cư.

3. Sản xuất nông nghiệp

3.1 Trồng trọt:

Vụ Đông Xuân 2018-2019 thời tiết tương đối thuận lợi nên các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt: Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 6.081,5 ha, đạt 99,6% kế hoạch và bằng xấp xỉ vụ Đông Xuân năm trước(5). Lúa Đông Xuân diện tích gieo trồng 3.164 ha, đạt 102,1% kế hoạch và tăng 13,2 ha so cùng kỳ năm trước; ; ngô Đông Xuân diện tích gieo trồng đạt 145ha, giảm 10ha; diện tích gieo trồng lạc 945 ha, đạt 100,5% kế hoạch và tăng 5ha, cây sắn gieo trồng 725 ha, đạt 111,5 % kế hoạch, tăng 6,5ha; cây chất bột lấy củ 856ha, giảm 03ha; diện tích gieo trồng cây thực phẩm 825,5ha, giảm 6,8ha so cùng kỳ năm trước.

Cây lâu năm được quan tâm đầu tư thâm canh nâng cao năng suất. Tiến hành chăm sóc và trồng mới cây hồ tiêu, bưởi thanh trà, bưởi da xanh và một số cây ăn quả khác… theo kế hoạch đề ra.

3.2 Chăn nuôi: UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp đồng bộ để phòng và ngăn nguy cơ dịch bệnh tả lợn Châu Phi vào địa bàn thị xã. Tính đến thời điểm 1/3/2018, tình hình chăn nuôi trên địa bàn thị xã tương đối ổn định và phát triển, không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đàn lợn hiện có 25.655 con, đàn gia cầm 260 nghìn con…Dự ước sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 1.283 tấn, bằng 121,6%; gia cầm 442,28 tấn, giảm 10,2% so cùng kỳ năm trước. Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và củng cố phát triển đàn trâu, bò, đàn lợn và đàn gia cầm trên địa bàn.

3.3 Thủy sản: Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước đạt 432 tấn, bằng 104,2% so cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác đạt 252 tấn (6), sản lượng nuôi trồng 180 tấn. Tổng diện tích mặt nước đưa vào nuôi trồng thủy sản 208,9 ha, đạt 46,94 % kế hoạch cả năm và bằng 101,2% so cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích nuôi trồng nước lợ 79,9ha, diện tích nuôi trồng nước ngọt 129ha. Tình hình nuôi cá lồng nước ngọt và nước lợ phát triển ổn định.

3.4 Lâm nghiệp: Tiếp tục tăng cường bảo vệ và phát triển diện tích rừng hiện có. Trong quý I/2019 đã trồng 780 ha rừng tập trung, đạt 78% so kế hoạch và tăng 2,6% so cùng kỳ; chăm sóc 3.071 ha rừng trồng, trồng mới được 17.000 cây phân tán. Khai thác 2.450 m3 gỗ rừng trồng. Đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý bảo vệ rừng, chuẩn bị tốt các phương án phòng chống cháy rừng.

3.5 Công tác xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp nông thôn: Trong quý I/2019, công tác kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp có chuyển biến tích cực, đã hướng dẫn cung cấp thông tin và đề nghị UBND tỉnh thống nhất chấp thuận địa điểm cho 01 doanh nghiệp nghiên cứu dự án xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại phường Hương An, 01 hộ kinh doanh cá thể nghiên cứu dự án Trồng rau an toàn và rau công nghệ cao tại phường Hương Chữ; hỗ trợ cung cấp thông tin quy hoạch cho các nhà đầu tư nghiên cứu dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao tại xã Hương Bình…

4. Đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản: Trong quý I/2019 đã phối hợp quản lý triển khai tốt công trình xây dựng tuyến đường vào lăng Vua Gia Long; đảm bảo tốt các điều kiện để chuẩn bị thi công các công trình khởi công mới từ nguồn vốn phân cấp cho UBND thị xã quản lý để đảm bảo tiến độ đề ra như: Trường MN Hương Phong (06 phòng học), Trường MN Hương Xuân (08 phòng và khu hiệu bộ), Trường TH số 1 Hương Chữ (03 phòng học và các phòng chức năng), Trường TH số 2 Hương Hồ (08 phòng học)...Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công mới các công trình 2019 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý giao cho các đơn vị thuộc UBND thị xã làm chủ đầu tư như: Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, đường 19/5 (đoạn QL1A đến cầu Ông Ân), nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1)… và các công trình giao thông, thủy lợi, phúc lợi công cộng khác ổn định kịp thời đời sống nhân dân.

Hoàn thành hồ sơ chuẩn bị triển khai các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. Triển khai các công trình thuộc ngân sách thị xã quản lý, trong đó ưu tiên cho công trình phát triển đô thị, tăng cường cơ sở vật chất trường học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2019-2020, hỗ trợ kích cầu giao thông nông thôn... Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định. Xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư năm 2019.

5. Quản lý ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2019 thực hiện 36,167 tỷ đồng, đạt 13,48% so với dự toán tỉnh giao, 12,55 % chỉ tiêu phấn đấu. Các khoản thị xã thu ước đạt 28,567 tỷ đồng, đạt 19,97% dự toán tỉnh giao và 17,52% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 8,0 tỷ đồng, đạt 20% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 11,0 tỷ đồng, đạt 27,5% kế hoạch tỉnh giao, 18,33% chỉ tiêu phấn đấu; lệ phí trước bạ 4,0 tỷ đồng, đạt 33,93% dự toán phấn đấu; thu thường xuyên tại xã, phường 0,5 tỷ đồng, đạt 11,36% chỉ tiêu phấn đấu ...Các khoản Cục thuế trực tiếp thu 7,6 tỷ đồng, đạt 6,16% so dự toán tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 105 tỷ đồng.

6. Công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường: Đã tiến hành rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà đến năm 2020. Trong quý I/2019 đã thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 115 trường hợp ; đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tiếp tục kiểm tra về công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn; đã kiểm tra, xác nhận 03 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt công tác quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt  trên địa bàn.

II. VĂN HOÁ  XÃ HỘI

1. Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019, tiếp tục duy trì ổn định học sinh ở các cấp học. Tổ chức và tham gia dự thi các kì thi học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh, các giải thể thao cấp tỉnh và đã đạt được những nhiều kết quả cao. Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non. Tiến hành kiểm tra chuyên ngành Trường TH số 3 Hương Vinh,Trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên và 08 Trung tâm học tập cộng đồng. Chỉ đạo kiểm định các cơ sở giáo dục và tổ chức tập huấn “ Kỹ năng tự đánh giá kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia” cho các trường học trên địa bàn.

2. Y tế và Dân số: Đã tăng cường công tác giám sát dịch tễ, chú trọng tuyên truyền, kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiến hành tổ chức kiểm tra 45 cơ sở kinh doanh thực phầm và 05 chợ trên địa bàn về tình hình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đã phát hiện xử lý 03 cơ sở vi phạm và tiêu hủy các mặt hàng hết hạn sử dụng như: nước ngọt, bánh kẹo…

Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng tăng cường. Hiện nay, đang trong mùa cao điểm bùng phát dịch sốt xuất huyết, trên địa bàn thị xã hiện có hơn 20 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó tập trung phần lớn ở Tứ Hạ (10 ca) và một số phường, xã khác. Đến nay trên địa bàn thị xã có 16/16 phường, xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về Y tế; 13/16 phường, xã đạt tiên tiến về Y học cổ truyền. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2019). Tham gia giám sát chiến dịch truyền thông SKSS – KHHGĐ năm 2019.

3. Văn hoá thông tin - thể thao: Chào mừng Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019, Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… đã tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động vui xuân - đón Tết tại nhiều địa điểm phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân và du khách, đặc biệt là tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán tại công viên trung tâm thị xã.

Tiến hành thẩm định hương ước, quy ước văn hóa cho các TDP, các thôn trên địa bàn. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng “ tuyến phố văn minh đô thị”, “ Tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp”.

Chuẩn bị tổ chức giải đua ghe truyền thống chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng quê Hương Trà (24/3/1975-24/3/2019) và giải Bi sắt thị xã năm 2019. Tham gia giải Việt Dã do tỉnh tổ chức đạt thành tích cao.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa được tăng cường, tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, internet trên địa bàn. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 trên địa bàn thị xã. Phối hợp với các ngành cấp tỉnh tiến hành khoanh vùng, cắm mốc để bảo vệ các di tích lịch sử trên địa bàn.

 Chương trình phát thanh được tăng cường, chất lượng phát thanh các chương trình được nâng cao, đặc biệt là xây dựng chuyên mục “ Mỗi tuần một cuốn sách”. Tích cực phối hợp, cộng tác tốt với Đài PT – TH tỉnh, Đài VTV8 và báo Thừa Thiên Huế trong việc phản ảnh, đưa tin các hoạt động trên địa bàn thị xã.

4. Công tác chính sách: Thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng nhân dịp các ngày lễ, tết; Lãnh đạo thị xã, các xã, phường đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, có công Cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2019 với 15.202 suất quà, có tổng số tiền là 3,469 tỷ đồng. Đã tiến hành cấp 5.290 thẻ BHYT cho đối tượng BTXH, 1.270 thẻ BHYT cho người có công và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Tổ chức tư vấn cho hơn 119 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự để triển khai mở các lớp đào tạo nghề, định hướng phát triển nghề nghiệp.

III. Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới

1. Phát triển đô thị: Trong tháng 03 tháng đầu năm 2019, nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là mừng Đảng mừng Xuân đã tiến hành các hoạt động chỉnh trang lập lại trật tự, mỹ quan đô thị, nâng cấp sửa chữa làm sạch đẹp, xây dựng và nâng cấp đường làng, ngõ xóm; chăm sóc trồng mới cây xanh nên bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Đang triển khai lập các đồ án quy hoạch như: quy hoạch phân khu khu trung tâm thị xã, quy hoạch phân khu khu vực Bao Vinh, xã Hương Vinh; quy hoạch phân khu phường Hương Vân, quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm phường Hương Hồ... Phối hợp với các ban ngành cấp tỉnh trong việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án phát triển dịch vụ - du lịch trên địa bàn như (Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái biển Hải Dương, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hương Hồ, quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới…)

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng và an toàn vệ sinh môi trường. Lắp đặt bổ sung, sửa chữa hệ thống biển báo giao thông, bảng tên đường trên địa bàn thị xã.

2. Xây dựng nông thôn mới: Đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đến nay trên địa bàn thị xã có 03 xã Hương Vinh, Hương Bình và Hương Toàn đã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; riêng xã Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Tiếp tục chỉ đạo huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới cho các xã cận chuẩn. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hương Vinh.

IV. NỘI CHÍNH

1. Công tác tổ chức tiếp công dân

UBND thị xã chỉ đạo Thanh tra thị xã và Ban Tiếp dân thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên, đã tiếp 20 lượt công dân, đồng thời UBND thị xã tổ chức tiếp dân định kỳ tại cơ sở theo quy định, đã tổ chức 06 buổi tiếp dân tại cơ sở với 02 lượt công dân (không có đoàn đông người).

2. Công tác thanh tra-giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Quý I/2019, UBND thị xã đã tiếp nhận, giải quyết: 44 đơn (02 đơn khiếu nại, 01 đơn tranh chấp đất đai, 41 đơn kiến nghị); trong đó, gồm có 16 đơn  thuộc thẩm quyền giải quyết tồn đọng từ năm 2018 chuyển sang và 28 đơn tiếp nhận mới trong quý I/2019). Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: 15 đơn ; Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 29 đơn ; Đã giải quyết: 19 đơn (01 đơn tranh chấp đất đai, 18 đơn kiến nghị, phản ánh). Đang giải quyết: 10 đơn (01 đơn khiếu nại, 09 đơn kiến nghị, phản ánh).

Triển khai thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp và các nguồn kinh phí khác tại phòng Văn hóa Thông tin thị xã; thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất tại UBND xã Hương Toàn (Thanh tra của năm 2018 chuyển sang); thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của UBND và Chủ tịch UBND, kết hợp thanh tra công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập của UBND phường Tứ Hạ và UBND xã Hải Dương.

3. Công tác tư pháp:  Ban hành Kế hoạch số: 246/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 về việc thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 về công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; Kế hoạch 243/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 về triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn thị xã Hương Trà năm 2019; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND thị xã ban hành năm 2017,2018 hết hiệu lực thi hành

4. Công tác nội vụ: Ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã; Công văn số 321/UBND ngày 01/3/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 10/01/2019 và Công văn số 113/UBND-KLKC ngày 16/01/2019 của UBND thị xã về kiểm tra công vụ năm 2019;

Ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 05/01/2019 của UBND thị xã về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã.

Ban hành Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 22/02/2019 triển khai Chương trình trọng điểm về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

5. Về công tác quốc phòng: Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở an  toàn làm chủ-sẵn sàng chiến đấu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, ký kết liên tịch phối hợp thực hiện  nhiệm vụ quốc phòng-an ninh năm 2019. Tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm năm 2019; tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019 cho 166 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; tổ chức đón 119  đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương .

- Điều động Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó các xã, phường tham gia tập huấn quân sự năm 2019 tại Trường Quân sự tỉnh.

6. Về công tác an ninh: Triển khai tốt các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tăng cường nắm bắt và quản lý ANCT-TTATXH trên địa bàn nhất là tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, kiềm chế ngăn chặn việc hoạt động của các tổ chức trái phép trong tôn giáo.

- Tội phạm về trật tự xã hội:  xảy ra và nắm được 03 vụ, 06 đối tượng ( 01 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ hủy hoại tài sản, 01 vụ đánh bạc) so với cùng kỳ giảm 04 vụ.

- Tội phạm về ma túy: xảy ra 01 vụ tàng trữ trái, sử dụng trái phép chất ma túy, so với cùng kỳ không tăng, giảm.

- Về tai nạn giao thông:

+ Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 05 vụ so với cùng kỳ giảm 06 vụ; làm bị thương 07 người.

+Tai nạn giao thông đường sắt: Không xảy ra

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN

 Uỷ ban nhân dân thị xã đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2019, sớm tổ chức giao kế hoạch nhiệm vụ cho các ngành, các xã, phường, đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, UBND thị xã chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức tốt các hoạt động “Mừng Đảng, đón Xuân” phục vụ nhân dân đón Tết chu đáo, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Đã tổ chức, kiểm tra tình hình đời sống nhân dân, sản xuất ở các xã, phường về tình hình triển khai nhiệm vụ KH năm 2019, tình hình triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, chăm sóc vụ Đông Xuân 2018-2019, triển khai công tác phòng, chống hạn, phòng trừ chuột và các loại sâu bệnh gây hại, đảm bảo cho lúa và các loại cây trồng phát triển. Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc.

Chỉ đạo các ngành và địa phương liên quan để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công các dự án trên địa bàn. Chỉ đạo hoàn thành danh mục dự án bổ sung kêu gọi đầu tư thị xã Hương Trà đến năm 2020 nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện dự án.

Tăng cường công tác quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; tổ chức tốt công tác ra quân huấn luyện quân sự năm 2019 đảm bảo chất lượng.

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ về chỉ đạo điều hành:

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao: Có 19 YKCĐ, đã hoàn thành 5, chờ xác nhận 5, đang thực hiện 9.

Về thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã: Có 90 YKCĐ đối với các ngành, địa phương, đã hoàn thành 64, chờ xác nhận 01, chưa thực hiện 25.

Về thực hiện chương trình công tác của Thị ủy: Thưc hiện Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kết quả ban hành văn bản: Đã ban hành 476 văn bản thường, 310 quyết định, 11 chỉ thị và 01 công điện.

Kết quả thực hiện giải quyết thủ tục tại TTHC: Đã tiếp nhận 1.504 hồ sơ, đã giải quyết 1.103 hồ sơ, trong đó trong hạn 923 hồ sơ đạt tỷ lệ 86%.

V. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI

- Các lĩnh vực dịch vụ, nhất là hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực của thị xã còn hạn chế.  Công tác lập quy hoạch chi tiết các khu dịch vụ du lịch, rà soát bổ sung quy hoạch xây dựng hạ tầng thương mại để thu hút đầu tư triển khai chậm.

- Diện tích cụm công nghiệp Tứ Hạ còn hơn 13ha nhưng hạ tầng thiết yếu như hệ thống giao thông và xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ nên chưa đáp ứng được nhu cầu để thu hút nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã chưa mạnh dạn đầu tư thay đổi công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Việc tổ chức thực hiện liên kết trong hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ  với Tập đoàn Quế Lâm chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Thu ngân sách nhà nước một số khoản thu chưa đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất tiến độ triển khai chậm.

- Thu gom rác thải nhiều điểm trong dân cư nông thôn và đô thị chưa được cải thiện.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg chậm so kế hoạch đề ra. 

PHẦN THỨ HAI

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN ĐẾN

Trên cơ sở tình hình KT-XH 03 tháng đầu năm, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển KT-XH năm 2019 trong thời gian đến UBND thị xã nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục phát triển thương mại trên địa bàn theo hướng bền vững để tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất. Tổ chức lại các điểm kinh doanh hiện có để hình thành một số điểm dịch vụ có chất lượng cao từng bước xây dựng thương hiệu ở Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Chữ, Hương Phong, Hải Dương, Bình Điền. Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ với Tập đoàn Quế Lâm...

Hỗ trợ xúc tiến hình thành một số khu du lịch có thương hiệu đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai dự án tại Hải Dương, Hương Hồ, Hương Phong, Bình Thành.

Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tứ Hạ.

Hoàn thành lập Đề án xây dựng làng nghề mới trầm mỹ nghệ Thanh Phước, khôi phục làng nghề Cốm An Thuận – Hương Toàn.

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân và triển khai vụ Hè – Thu 2019; có phương án để chủ động  đối phó, khắc phục những tác động xấu, bất thường của thời tiết khí hậu. Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.  Hỗ trợ quy hoạch xây dựng các khu chăn nuôi công nghiệp tập trung có đầu tư cơ sở hạ tầng; chủ động phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt dịch lợn Châu Phi, dịch lở mồm long móng…. Xây dựng kế hoạch sắp xếp lại nuôi cá lồng trên sông, trên mặt nước đầm phá.

2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Triển khai thực hiện tốt các chính sách và pháp luật mới về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đẩy mạnh vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang thành lập doanh nghiệp. Chỉ đạo tốt công tác GPMB các dự án lớn, các công trình, dự án trọng điểm để đảm bảo tiến độ cho các nhà đầu tư.

Tiếp tục bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với quy hoạch; định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư trong quý II/2019; tổ chức các hội thảo quảng bá xúc tiến đầu tư về Hương Trà tại một số tỉnh thành trong nước.

Củng cố, đổi mới hoạt động của HTX; thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn với mở rộng và nâng cao, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến để nhân rộng.

3. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2019, tiếp tục tập trung đầu tư cho các công trình, dự án chuyển tiếp để hoàn thành, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo quy trình và thời gian quy định.

Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị; hỗ trợ kích cầu và huy động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, bê tông ngõ, xóm ở các phường, xã.

 4. Đẩy mạnh tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Coi trọng công tác bồi dưỡng nguồn thu. Thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước 2019 bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành, thực hành tiết kiệm, hạn chế tối đa các khoản chi chưa cần thiết, tăng chi cho đầu tư phát triển.

  Triển khai thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất thị xã và các phường, xã đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đi đôi đảm bảo vệ sinh và cảnh quan môi trường. Phối hợp với các ngành cấp tỉnh liên quan quy hoạch sắp xếp lại các mỏ khai thác đá trên địa bàn; khuyến khích đầu tư dây chuyền khai thác khoáng sản đồng bộ, hiện đại. Phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường, xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn Tiến hành rà soát lập dự án xây dựng nghĩa trang cho một số phường, xã trong năm 2019.

 5Tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động phát thanh truyền hình và thể dục thể thao trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Tiến hành kiểm tra, đánh giá các phường, xã đủ điều kiện “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ thi thi tốt nghiệp trung học phổ thông - bổ túc văn hóa; thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II và kết thúc năm học 2018-2019. Tập trung huy động nguồn lực và làm tốt công tác xã hội hóa trong huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học; rà soát để xây dựng kế hoạch sắp xếp lại các trường học, tiến hành nhập các trường có qui mô ít lớp và định hướng thành lập các trường có nhiều cấp học. Để cuối năm 2019 có thêm 2-3 trường đạt chuẩn quốc gia.

6. Tổ chức sơ kết đánh giá hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, phường. Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông các cấp. Có kế hoạch cải thiện các chỉ số CCHC ở các đơn vị và địa phương góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã. Tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018.

 

Phòng TCKH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, UBND thị xã Hương Trà tổ chức tạo đàm kỷ niệm 37...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.288.899
Truy câp hiện tại 1.578