Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 15 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 27/03/2019

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND, nay thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 15 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường

 

Lý do:  Từ trần.  

Danh sách chi tiết như sau:

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Ghi chú

 
 
 
 

1

Phan Thị Kiều Oanh

1964

TDP Cổ Bưu, phường Hương An

Người khuyết tật nặng

01/03/2019

 

 

2

Nguyễn Văn Nho

1958

Thôn Bình Lộc, xã Bình Điền

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

3

Nguyễn Văn Hoài

1935

Thôn Thuận Điền, xã Bình Điền

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

4

Dương Văn Lúa

1979

Thôn Bình Tân, xã Bình Thành

Người khuyết tật đặc biệt nặng

01/02/2019

 

 

5

Huỳnh Thị Diệu

1925

Thôn Hòa Thành, xã Bình Thành

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

 

 

6

Phan Thị Thương

1932

Thôn TDH Trung, xã Hải Dương

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

 

 

7

Phan Thúc

1942

Thôn TDT Đông, xã Hải Dương

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

8

Phan Thị Mai

1936

TDP 11, phường Hương Hồ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2019

 

 

9

Nguyễn Duy Súy

1937

TDP 11, phường Hương Hồ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

 

 

10

Nguyễn Thị Chạy

1951

TDP 11, phường Hương Hồ

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

11

Đặng Hồ

1920

Thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/08/2018

 

 

12

Nguyễn Phiên

1934

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/10/2018

 

 

13

Ngô Xuy

1925

Thôn An Lai, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

 

 

14

Lê Thị Út

1935

TDP Trung Thôn, phường Hương Xuân

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

15

Nguyễn Thị Thị (Nguyễn Thị Thợi)

1917

TDP Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2018

   

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 716