Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 15 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 27/03/2019

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND, nay thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 15 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường

 

Lý do:  Từ trần.  

Danh sách chi tiết như sau:

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Ghi chú

 
 
 
 

1

Phan Thị Kiều Oanh

1964

TDP Cổ Bưu, phường Hương An

Người khuyết tật nặng

01/03/2019

 

 

2

Nguyễn Văn Nho

1958

Thôn Bình Lộc, xã Bình Điền

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

3

Nguyễn Văn Hoài

1935

Thôn Thuận Điền, xã Bình Điền

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

4

Dương Văn Lúa

1979

Thôn Bình Tân, xã Bình Thành

Người khuyết tật đặc biệt nặng

01/02/2019

 

 

5

Huỳnh Thị Diệu

1925

Thôn Hòa Thành, xã Bình Thành

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

 

 

6

Phan Thị Thương

1932

Thôn TDH Trung, xã Hải Dương

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

 

 

7

Phan Thúc

1942

Thôn TDT Đông, xã Hải Dương

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

8

Phan Thị Mai

1936

TDP 11, phường Hương Hồ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2019

 

 

9

Nguyễn Duy Súy

1937

TDP 11, phường Hương Hồ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

 

 

10

Nguyễn Thị Chạy

1951

TDP 11, phường Hương Hồ

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

11

Đặng Hồ

1920

Thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/08/2018

 

 

12

Nguyễn Phiên

1934

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/10/2018

 

 

13

Ngô Xuy

1925

Thôn An Lai, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

 

 

14

Lê Thị Út

1935

TDP Trung Thôn, phường Hương Xuân

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/03/2019

 

 

15

Nguyễn Thị Thị (Nguyễn Thị Thợi)

1917

TDP Thanh Tiên, phường Hương Xuân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2018

   

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.518
Truy câp hiện tại 2.110