Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí cho 11 thân nhân đại diện đứng ra mai táng
Ngày cập nhật 27/03/2019

Ngày 13  tháng 3  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số164/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội năm 2019, số tiền 59.400.000 đồng (Năm mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng chẳn) để hỗ trợ chi phí mai táng cho 11 thân nhân đại diện đứng ra mai táng cho đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đã từ trần trên địa bàn thị xã quản lý.

 

Mức hỗ trợ chi phí mai táng: 5.400.000 đồng/thân nhân (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng/ thân nhân).

Danh sách chi tiết như sau:

STT

Họ và tên thân nhân

Nơi thường trú

Quan hệ với người từ trần

Họ và tên người từ trần

Sinh năm

Thuộc đối tượng

Ngày từ trần

Mức hỗ trợ

 
 
 
 

1

Lê Xuân Vũ

TDP Cổ Bưu, phường Hương An

Con

Phan Thị Kiều Oanh

1964

Người khuyết tật nặng

15/02/2019

5.400.000

 

2

Nguyễn Văn Quý

Thôn Bình Lộc, xã Bình Điền

Con

Nguyễn Văn Nho

1958

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

10/02/2019

5.400.000

 

3

Nguyễn Văn Sơn

Thôn Thuận Điền, xã Bình Điền

Con

Nguyễn Văn Hoài

1935

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

12/02/2019

5.400.000

 

4

Nguyễn Thị Điệp

Thôn Bình Tân, xã Bình Thành

Vợ

Dương Văn Lúa

1979

Người khuyết tật đặc biệt nặng

21/01/2019

5.400.000

 

5

Lê Đức Thuận

Thôn Hòa Thành, xã Bình Thành

Con

Huỳnh Thị Diệu

1925

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

14/02/2019

5.400.000

 

6

Nguyễn Hai

Thôn TDH Trung, xã Hải Dương

Con

Phan Thị Thương

1932

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

24/02/2019

5.400.000

 

7

Phan Tỏa

Thôn TDT Đông, xã Hải Dương

Con

Phan Thúc

1942

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

22/02/2019

5.400.000

 

8

Nguyễn Phước

TDP 11, phường Hương Hồ

Con

Phan Thị Mai

1936

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

18/01/2019

5.400.000

 

9

Lê Thị Hồng

TDP 11, phường Hương Hồ

Con dâu

Nguyễn Duy Súy

1937

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

14/02/2019

5.400.000

 

10

Bùi Như Bảo

TDP 11, phường Hương Hồ

Con

Nguyễn Thị Chạy

1951

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

13/02/2019

5.400.000

 

11

Đỗ Văn Toản

TDP Trung Thôn, phường Hương Xuân

Chồng

Lê Thị Út

1935

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

14/02/2019

5.400.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

59.400.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 722