Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc điều chỉnh mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 04 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 27/03/2019

Ngày 13 tháng  3 năm 2019,UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND về việc trích nguồn kinh phí đảm bảo xã hội thị xã năm 2019, để điều chỉnh, bổ sung trợ cấp thường xuyên cho 04 đối tượng thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà được điều chỉnh mức trợ cấp, hệ số trợ cấp và thời gian điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Danh sách chi tiết như sau:

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Thôn

Xã/

Phường

Loại đối tượng trước khi điều chỉnh

Hệ số trợ cấp trước khi điều chỉnh

Mức trợ cấp hàng tháng trước khi điều chỉnh

Loại đối tượng sau khi điều chỉnh

Hệ số trợ cấp sau khi điều chỉnh

Mức trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh

Thời gian hưởng trợ cấp

1

Đỗ Thị Loan

01/01/1958

Tiền Thành

Hương Phong

Người khuyết tật nặng

1,5

405.000

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2

540.000

01/03/2019

2

Phan Lượng

01/01/1958

Thuận Hòa

Hương Phong

Người khuyết tật nặng

1,5

405.000

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

2

540.000

01/03/2019

3

Huỳnh Thị Từ

01/01/1938

Tiền Thành

Hương Phong

Người cao tuổi cô đơn dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo

1,5

405.000

Người cao tuổi cô đơn trên 80 tuổi thuộc hộ nghèo

2

540.000

01/03/2019

4

Nguyễn Thị Kiệm

01/01/1937

Thuận Hòa

Hương Phong

Người cao tuổi cô đơn dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo

1,5

405.000

Người cao tuổi cô đơn trên 80 tuổi thuộc hộ nghèo

2

540.000

01/03/2019

                       

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 736